Wat kan ik doen?

Als zorgprofessional in een organisatie heb je te maken met veel verschillende taken en onderwerpen. Wij houden graag contact met één contactpersoon per organisatie: is dit iets voor jou?

De contactpersonen werken nauw samen met leden van het Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT coördineert en regisseert de werkzaamheden van het RZN ABR Utrecht in het algemeen en de uitvoering van de taken van het netwerk in het bijzonder.

De contactpersonen vormen samen de Algemene Vergadering van het RZN ABR Utrecht en zij:

  • volgen de ontwikkelingen op het terrein van ABR voor hun organisatie(s).
  • zorgen dat de juiste personen geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op het terrein van ABR.
  • bepalen met de organisatie wat nuttig en nodig is op het terrein van ABR voor de organisatie of onderdelen daarvan en waar hulp van het RZN ABR gewenst is.
  • coördineren binnen de organisatie het aanleveren van door het RCT gevraagde informatie. Het gaat dan om informatie die nodig is om de taken van het netwerk uit te voeren. Om privacy redenen (AVG) is het nu (nog) niet mogelijk om inzichtelijk te maken welke contactpersonen betrokken zijn voor welke organisatie. Wij hopen dat op termijn wel te kunnen vermelden.

Interesse of meer info?

Weet je niet of jouw organisatie of instelling een contactpersoon heeft aangewezen en/of ben je geïnteresseerd om contactpersoon te worden? Laat ons dit dan weten via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.