Thuiszorg
Het belang van infectiepreventie

Home » Thuiszorg » Het belang van infectiepreventie

Infectiepreventie voorkomt infecties die het voorschrijven van antibiotica nodig maken. Het helpt ook de verspreiding van resistente bacteriën voorkomen. Bovendien is infectiepreventie een onderdeel van goede zorg.

Het belang van infectiepreventie

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties voorkomen worden hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente bacteriën voorkomen. Bovendien is infectiepreventie ook gewoon onderdeel van goede zorg. Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige zorgomgeving waarin zorgvragers, maar ook hun mantelzorgers, bezoekers en zorgprofessionals, minder risico lopen om ziek te worden.

Toch zijn er een aantal knelpunten op het gebied van infectiepreventie in de thuiszorg. Voor verpleegkundigen en verzorgenden is het soms onduidelijk welke standaard en aanvullende hygiënemaatregelen er zijn, en in welke gevallen deze toegepast moeten worden. Ook is het soms lastig om correcte hygiëne maatregelen te nemen omdat er nu eenmaal niet gewerkt wordt in een gecontroleerde zorgomgeving maar bij cliënten thuis.

De uitbraken van het coronavirus hebben de effectiviteit van infectiepreventiemaatregelen duidelijk laten zien. De uitdaging is nu om blijvende aandacht voor hygiënisch werken te genereren in de thuiszorg, en infectiepreventie succesvol in te bedden in alle aspecten van beleid en het dagelijkse werk.

Lees verder wat thuiszorgorganisaties kunnen doen om infectiepreventie te verbeteren en hoe het zorgnetwerk daarbij kan ondersteunen op de pagina Aan de slag met infectiepreventie.

Vragen?

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw thuiszorgorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jenny Nieuwenhuis.

Jenny_Nieuwenhuis