Thuiszorg
Antibioticaresistentie

Home » Thuiszorg » Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Ook in de thuiszorg bestaat het risico op het oplopen van infecties en besmetting met een (resistente) bacterie.

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Jaarlijks overlijden zo’n 700.00 mensen aan de gevolgen van antibioticaresistentie. In 2050 zal het aantal doden naar schatting op 10 miljoen komen te liggen. De Wereldgezondheidorganisatie (WHO) ziet antibioticaresistentie als een van de grootste bedreigingen voor de wereldwijde gezondheid.

Als bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor bepaalde antibiotica wordt het moeilijker om infecties te behandelen. Antibioticaresistentie vormt vooral een risico bij een lage weerstand. Zeker op latere leeftijd of bij ziekte verslechtert je weerstand. Dit is het geval bij veel cliënten die thuiszorg nodig hebben.

De beste manier om te voorkomen dat bacteriën resistentie tegen antibiotica ontwikkelen, is zorgvuldig antibioticagebruik. In Nederland zijn artsen zijn doorgaans terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Daarom is het aantal bacteriën met antibioticaresistentie relatief laag in ons land. Toch kan antibioticaresistentie ook in Nederland een groeiend probleem worden. Resistentie bacteriën, ook wel BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) genoemd, kunnen in het buitenland opgelopen worden en zich vervolgens in Nederland verspreiden.

Infectiepreventiemaatregelen zijn essentieel om de verspreiding van resistente bacteriën in de thuiszorg te voorkomen. De meeste resistente bacteriën worden overgedragen via de handen van de zorgverlener. Het toepassen van handhygiëne is daarom de belangrijkste maatregel om overdracht van resistente bacteriën te voorkomen. Bovendien is het belangrijk voor thuiszorgmedewerkers om zich aan de kledingvoorschriften te houden, en wanneer nodig persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Mensen wonen steeds langer thuis, en daarom krijgt de thuiszorg een steeds grotere rol. Thuiszorgmedewerkers zien vaak veel cliënten op een dag, en daarom is het belangrijk om de juiste infectiepreventiemaatregelen te nemen om te zorgen dat resistente bacteriën niet verspreiden tussen cliënten. Ook is het belangrijk dat de zorgverlener en de cliënt op tijd geïnformeerd worden als de cliënt een antibioticaresistente bacterie bij zich draagt, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

 

Lees meer in de informatiebrochure "Antibioticaresistentie in de Thuiszorg" van het RIVM

Vragen?

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw thuiszorgorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jenny Nieuwenhuis.

Jenny_Nieuwenhuis