Thuiszorg
Aan de slag met infectiepreventie

Home » Thuiszorg » Aan de slag met infectiepreventie

Er zijn verschillende acties die thuiszorgorganisaties kunnen ondernemen om aan de slag te gaan met infectiepreventie. Het zorgnetwerk heeft verschillende mogelijkheden om hierbij te ondersteunen.

Investeren in kennis

Een goede infectiepreventie begint bij het investeren in goede scholing van medewerkers. Het zorgnetwerk kan thuiszorgorganisaties ondersteunen door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande basisscholing infectiepreventie of van een maatwerk in-company training. Een workshop handhygiëne voor verzorgenden of een training over BRMO voor teamleiders; we bieden thuiszorgorganisaties de kans om medewerkers scholing aan te bieden op een onderwerp en manier die bij elke individuele organisatie past.

Naast basisscholing kunnen thuiszorgorganisaties er ook voor kiezen om bepaalde medewerkers te laten opleiden tot infectiepreventie adviseur (IPA). De IPA vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de wijkverpleegkundigen en verzorgenden van de organisatie. Het zorgnetwerk biedt een aantrekkelijke tegemoetkoming in de scholingskosten voor IPA’s en een aanvullend coachingstraject door een deskundige infectiepreventie aan.

Beschikbaarheid materialen

Het is belangrijk dat thuiszorgmedewerkers toegang hebben tot de juiste materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen om hygiënisch te kunnen werken. Bijvoorbeeld handalcohol en schoonmaakdoekjes voor mobiele apparaten. En handschoenen voor het helpen van een cliënt bij toiletbezoek, het sorteren van de vuile was of het uitvoeren van verpleegkundige handelingen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een cliënt een infectieziekte heeft of drager van een BRMO is, moeten thuiszorgmedewerkers naast handschoenen ook andere beschermende middelen zoals een schort, mondneusmasker of spatbril dragen om het risico op besmetting te verkleinen.

Beleid

Vanuit de organisatie moet een duidelijk beleid gericht op hygiëne en infectiepreventie gevoerd worden waarmee alle medewerkers bekend moeten zijn. Medewerkers moeten duidelijk weten welke protocollen bestaan voor welk type activiteiten of cliënten, en ondersteund worden om deze ook toe te passen.

Infectiepreventiecommissie

Het oprichten van een multidisciplinaire infectiepreventiecommissie kan helpen om draagvlak te creëren binnen alle geledingen van de organisatie. En zorgen dat het thema op de agenda blijft staan. Het zorgnetwerk wil het opzetten van een infectiepreventiecommissie, of het verbeteren van het functioneren daarvan, ondersteunen. Daartoe kan het netwerk de inzet van een deskundige infectiepreventie financieren.

Bekijk hier het volledige aanbod van het zorgnetwerk om infectiepreventie te verbeteren in de thuiszorg.

Vragen?

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw thuiszorgorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Jenny Nieuwenhuis.

Jenny_Nieuwenhuis