Home » Thema’s » Versterken netwerk

Versterken netwerk

Om antibioticaresistentie zoveel mogelijk terug te dringen, is een goede samenwerking tussen organisaties en instellingen in onze regio essentieel. Het netwerk versterkt bestaande samenwerkingsverbanden en gaat uit van afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partners op het terrein van infectiepreventie en antibioticagebruik.

Onze doelstellingen

  • Uitbreiden van het netwerk en het actief betrekken van huidige en nieuwe partners, bijvoorbeeld met gehandicaptenzorg en thuiszorg.
  • Ervoor zorgen dat partners in het netwerk elkaar snel en makkelijk kunnen vinden om advies te vragen, kennis te delen en samen te werken.
  • Organiseren dat organisaties en instellingen in de care en cure en in de publieke gezondheidszorg zichtbare contactpersonen in het netwerk hebben.

Wat leveren we mei 2021 op?

  • De huisartsen kunnen een geaccrediteerde jaarlijkse antibioticacursus volgen die hen in staat stelt om hun kennis over ABR, infectiepreventie en BRMO te verbeteren.
  • De regio beschikt over een risicoanalyse.