Home » Thema’s » Transmurale werkafspraken

Transmurale werkafspraken

Zorgorganisaties informeren elkaar over cliënten met Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO), tijdens een doorverwijzing of overplaatsing. De transmurale werkafspraken bieden hiervoor hulpmiddelen en praktische handvatten aan cliënten, zorgprofessionals en organisaties.

Binnen het zorgstelsel is intensief cliëntenverkeer. Het komt voor dat een cliënt die drager is van een BRMO, overgeplaatst wordt naar een andere zorgorganisatie of naar huis gaat met thuiszorg. Zorgverlener en cliënt moeten worden op tijd geïnformeerd worden over het BRMO-dragerschap. Hierdoor kunnen op tijd de juiste preventieve maatregelen genomen worden, waardoor BRMO zich niet gemakkelijk kunnen verspreiden.

Doelstellingen

  • Voorkomen van verspreiding BRMO en antibioticaresistentie.
  • Versterken van de communicatielijnen en informatie-uitwisseling tussen de diverse zorgorganisaties.
  • Zorgorganisaties werken samen aan een uniforme vermelding van BRMO in het ontslagbericht van de cliënt.
  • De cliënt krijgt informatie en adviezen in begrijpelijke taal.
  • De werkafspraken worden daadwerkelijk geïmplementeerd in de organisatie.
  • Maatregelen door en verantwoordelijkheden van de cliënt, zorgprofessional en organisatie zijn duidelijk en goed uit te voeren.

Resultaten in 2020-2021

In het ontslagbericht wordt BRMO-dragerschap vermeld, in termen die zorgorganisaties op dezelfde manier gebruiken.

  • De cliënt krijgt informatie en adviezen in begrijpelijke taal.
  • Zorgorganisaties werken samen aan transmurale werkafspraken.

Nuttige informatie