Huisartsenzorg
Tools & richtlijnen

Home » Thema’s » Tools & richtlijnen

Hier vind je alle richtlijnen voor huisartsen rondom infectiepreventie en nuttige links voor patiënten over onder andere antibioticaresistentie en dragerschap van MRSA.

Vragen?

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw huisartsenpraktijk kan betekenen? Neem dan contact op met Lieselotte Koevoets.

_Lieselotte Koevoets