Home » Thema’s » Surveillance

Surveillance

Om de negatieve gevolgen van antibioticaresistentie zoveel mogelijk te beperken, is een goede en snelle uitwisseling van data tussen organisaties en instellingen in onze regio, maar ook daarbuiten, essentieel. Binnen het thema Surveillance wordt gewerkt aan het koppelen en analyseren van data vanuit de verschillende laboratoria met elkaar en met landelijke databases, en aan het monitoren van het ontstaan van zorginfecties.

Binnen het thema Surveillance wordt aan verschillende projecten gewerkt:

1. Betere detectie van resistentie voor antibiotica en de verspreiding van resistente micro-organismen

Doel: Snelle herkenning van clusters van resistente micro-organismen(uitbraken) in ziekenhuizen, andere zorginstellingen en eerstelijns zorg door:

  • Eenheid van taal tussen medisch microbiologische laboratoria uit de regio
  • Samenwerking met RIVM in het project “Data voor actie” en koppeling van gegevens uit landelijke databases (ISIS AR en Typened)

2. Semiautomatische surveillance van zorginfecties

Doel: In plaats van handmatig status onderzoek om zorggerelateerde infecties te detecteren wordt gestreefd naar semiautomatische surveillance. Dit vergroot de standaardisatie van surveillance en verlaagt de werklast. Dankzij surveillance kunnen gerichte maatregelen worden genomen om het aantal infecties te reduceren. Er wordt gewerkt aan:

  • Het ontwikkelen en valideren van een semi-geautomatiseerde surveillance methode voor diepe postoperatieve wondinfecties na darmchirurgie.
  • Het opzetten van een expertisecentrum waarop een beroep gedaan kan worden voor implementatie van semi-geautomatiseerde surveillance van zorginfecties.

3. Regionaal antibioticagebruik en resistentie bij de urologie

Doel: Zo smal, zo kort en zo gericht mogelijk inzetten van antibiotica, zonder toename van postoperatieve infecties, als profylaxe bij transurethrale resectie van de prostaat (TURP):

  • Data met betrekking tot antibiotica gebruik en resistentie, infectieuze complicaties en kweek methoden worden verzameld en geanalyseerd.
  • Met behulp van literatuur en beschikbare data uit de regio worden aanbevelingen gedaan voor in de dagelijkse praktijk en geïmplementeerd. Na implementatie wordt het effect van de nieuwe werkwijze op infectieuze complicaties geëvalueerd.

4. Regionaal signaleringsoverleg antimicrobiële resistentie

Doel: Het regionale signaleringsoverleg is het vanzelfsprekende forum voor alle partners in het regionale zorgnetwerk (RZN):

  • Waar uitbraken binnen het RZN besproken worden.
  • Waar epidemiologische gegevens gedeeld worden en waar nieuwe initiatieven op het gebied van surveillance en stewardship besproken worden.
  • Het vindt 2x per jaar plaats en er is afstemming met het reguliere GGD infectieziekten overleg waardoor alle partners in het RZN bereikt worden.