Home » Thema’s » Infectiepreventie

Infectiepreventie

Om antibioticaresistentie tegen te gaan is het belangrijk om infecties te voorkomen. Hoe minder infecties er zijn, hoe minder antibiotica men hoeft voor te schrijven. Om de kwaliteit op het gebied van infectiepreventie te verbeteren, zal duidelijk moeten zijn op welk niveau deze kwaliteit zich nu bevindt.

De nulmeting: gestandaardiseerd auditen van de verpleeg- en gehandicaptenzorg

Om de kwaliteit op het gebied van infectiepreventie te verbeteren, wordt er een nulmeting bij instellingen voor langdurige ouderen- en gehandicapten gedaan op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in de vorm van een audit. De resultaten van de audit worden met de instelling nabesproken. Wanneer verbetering mogelijk is geeft het Regionaal zorgnetwerk (RZN) advies/ondersteuning over hoe instellingen deze verbeteringen door kunnen voeren. Bovendien kunnen zij hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij het zorgnetwerk.

Het lerend netwerk infectiepreventie voor alle zorginstellingen uit de regio

We willen een overlegvorm creëren waarbij het delen van kennis (tussen de aandachtsvelden) en het oplossen van hygiëne-knelpunten centraal staat. Er zullen acht overlegmomenten plaatsvinden met een interval van drie maanden. De eerste acht overleggen worden geleid worden door een Deskundige Infectiepreventie (DI) uit het regionaal zorgnetwerk. Vervolgens is het de bedoeling dat de verantwoordelijkheid van de DI’er langzaam overgedragen wordt aan de vergaderleden.

Verbetering van de basishygiëne binnen de verpleeg- en gehandicaptenzorg

Via een nameting wordt nagegaan of de verbeterpunten die uit de eerdere nulmeting naar voren zijn gekomen aangepast zijn en of daardoor de basishygiëne verbeterd is.

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Op dit kennisplein vind je o.a. veel nuttige informatie over hygiëne en antibioticaresistentie. Ga direct naar het kennisplein.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Kaltrina Tahiri.