Home » Thema’s » Antibiotic Stewardship

Antibiotic Stewardship

Antibiotic stewardship is één van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan. Het is een omvattende term voor interventies die zich richten op het bevorderen van rationeel antibioticagebruik. Rationeel antibioticagebruik wil zeggen dat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is. En wordt er toch antibiotica voorgeschreven? Dan moeten de middelenkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn. Het zorgnetwerk voert verschillende projecten uit op het gebied van antibiotic stewardship, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken.

FTO Juist Gebruik Antibiotica

Het doel van het FTO Juist Gebruik Antibiotica is om huisartsen met behulp van de spiegelinformatie inzicht te geven in hoe zij antibiotica voorschrijven vergeleken met hun collega’s en vergeleken met landelijke gemiddelden. Dit helpt om te bepalen wat er nog beter kan. Het FTO Juist Gebruik Antibiotica wordt door het zorgnetwerk kosteloos aangeboden aan FTO-groepen uit de regio.

shutterstock_1444962308-1920x1280

Project UrineSTICKs in Verpleeghuizen

Tot enkele jaren geleden werd een positieve urinestick gezien als een bevestiging van de diagnose urineweginfectie (UWI) bij kwetsbare ouderen. Inmiddels weten we dat je met urineonderzoek niet betrouwbaar een UWI kunt aantonen. En dat onnodig urineonderzoek leidt tot onnodig antibioticagebruik. Dit betekent dat er anders omgegaan moet worden met het sticken van urine in verpleeghuizen.

shutterstock_1245033115-1920x1280

E-learning Diagnostiek bij Urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. Maar ook in huisartsenpraktijken wordt urineonderzoek vaak onnodig ingezet. Met onnodig antibioticagebruik als gevolg. Het zorgnetwerk heeft een nascholing ontwikkeld voor doktersassistenten gericht op het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek.

shutterstock_280368827-1920x1280