Home » Thema’s » Antibiotic Stewardship Ziekenhuizen

Antibiotic Stewardship Ziekenhuizen

Eén van de pijlers van antibiotic stewardship is het verminderen van onnodig gebruik van breedspectrum antibiotica, maar tegelijkertijd zorgen dat deze middelen wel terecht komen bij patiënten die dat nodig hebben. Een bekend resistentiemechanisme in Gram-negatieve bacteriën is de productie van een enzym genaamd extended-spectrum beta-lactamase (ESBL).

Het project: ESBL-Predict

Als een patiënt zich in het ziekenhuis presenteert met ernstige ziekteverschijnselen van een bacteriële infectie wordt er zo snel mogelijk gestart met antibiotica. Op dat moment is nog niet bekend of er daadwerkelijk een bacteriële ziekteverwekker is en, als deze er is, of deze resistent is tegen veelgebruikte antibiotica. Epidemiologen hebben een voorspelregel ontwikkeld die de arts op de spoedeisende hulp kan helpen een keuze te maken voor het wel of niet starten van breedspectrum antibiotica.

Onze doelstellingen

  • Minder gebruik van breedspectrum antibiotica bij patiënten met een infectie die wordt veroorzaakt door een ESBL-negatieve Gram-negatieve bacterie.
  • Betere initiële antibiotische dekking bij patiënten met een infectie die wordt veroorzaakt door een ESBL-positieve Gram-negatieve bacterie.

Wat leveren we mei 2021 op?

De voorspelregel is positief bevonden in een pilotstudie en is uitgewerkt tot een tool die regionaal geïmplementeerd kan worden.