Home » Thema’s » Antibiotic Stewardship Huisartsen

Antibiotic Stewardship Huisartsen

Om antibioticaresistentie tegen te gaan bieden we scholing aan gericht op juist gebruik van antibiotica, hygiëne en infectiepreventie. Dit doen we zowel in de praktijk als online.

De ruim 12.000 huisartsen in Nederland vormen een grote groep voorschrijvers van antibiotica. Onze projecten richten zich op het verbeteren van het juist gebruik van antibiotica. Dit doen we door het verkrijgen van inzicht in het individuele voorschrijfgedrag van huisartsen, het geven van scholing in de praktijk en het ontwikkelen van een online scholing.

Het project Spiegelinformatie Antibiotica Eerste Lijn (SABEL)

Bij dit project wordt informatie over antibioticavoorschriften uit het HIS verkregen. Hieruit kan worden opgemaakt of er wordt voorgeschreven conform de richtlijnen, en kan vergeleken worden met landelijk voorschrijfgedrag. Tijdens een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) wordt scholing gegeven over juist antibioticagebruik, waarbij ook de spiegelinformatie per huisartsenpraktijk zal worden besproken.

Wil je meedoen met je eigen FTO-groep? Neem dan contact door een mail te sturen aan
rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.

Onze doelstellingen

  • Minder onnodig gebruik van antibiotica in de eerste lijn.
  • Meer kennis over hygiëne en infectiepreventie.

Wat leveren we mei 2021 op?

Er is een aantal FTO’s gegeven in de stad Utrecht. Later zal dit uitgebreid worden naar de rest van de regio.