Thema’s

Transmurale-Werkafspraken

Transmurale werkafspraken BRMO

Zorgorganisaties informeren elkaar over cliënten met Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO), tijdens een doorverwijzing of overplaatsing. De transmurale werkafspraken bieden hiervoor hulpmiddelen en praktische handvatten aan cliënten, zorgprofessionals en organisaties.

> lees meer

Transmurale-Werkafspraken

Het signaleringssysteem voor uitbraken infectieziekten (MUIZ)

...

> lees meer

Infectiepreventie

Infectiepreventie

Om antibioticaresistentie tegen te gaan is het belangrijk om infecties te voorkomen. Hoe minder infecties er zijn, hoe minder antibiotica men hoeft voor te schrijven. Om de kwaliteit op het gebied van infectiepreventie te verbeteren, zal duidelijk moeten zijn op welk niveau deze kwaliteit zich nu bevindt.

> lees meer

Antibiotic-Stewardship

Antibiotic Stewardship Ziekenhuizen

Eén van de pijlers van het project Antibiotic Stewardship Ziekenhuizen is het correct gebruik van reservemiddelen antibiotica. In dit thema wordt een voorspelregel uitgewerkt die artsen kan helpen in hun keuze voor breedspectrum antibiotica bij patiënten die mogelijk een ernstige bacteriële infectie hebben.

> lees meer

Antibiotic-Stewardship

Antibiotic Stewardship Verpleeghuizen

Het doel van dit project is het handhaven van het huidige niveau van antibioticaresistentie in de langdurige zorginstellingen door bevordering van kennis, bewustwording en inzicht in goed antibioticagebruik.

> lees meer

Antibiotic-Stewardship

Antibiotic Stewardship Huisartsen

Om antibioticaresistentie tegen te gaan bieden we scholing aan gericht op juist gebruik van antibiotica, hygiëne en infectiepreventie. Dit doen we zowel in de praktijk als online.

> lees meer

cropped-abr-utrecht

Versterken netwerk

Om antibioticaresistentie zoveel mogelijk terug te dringen, is een goede samenwerking tussen organisaties en instellingen in onze regio essentieel. Het netwerk versterkt bestaande samenwerkingsverbanden en gaat nadrukkelijk uit van afgesproken taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van partners op het terrein van infectiepreventie en antibioticagebruik.

> lees meer

cropped-abr-utrecht

Surveillance

Om de negatieve gevolgen van antibioticaresistentie zoveel mogelijk te beperken, is een goede en snelle uitwisseling van data tussen organisaties en instellingen in onze regio, maar ook daarbuiten, essentieel. Binnen het thema Surveillance wordt gewerkt aan het koppelen en analyseren van data vanuit de verschillende laboratoria met elkaar en met landelijke databases, en aan het monitoren van het ontstaan van zorginfecties.

> lees meer