Projecten

Bacteriën worden wereldwijd in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dat betekent dat sommige infecties slecht, of in sommige gevallen helemaal niet meer kunnen worden behandeld met antibiotica. Antibioticaresistentie vormt daarmee in toenemende mate een wereldwijde dreiging voor de gezondheid en bevolking. Dat is de reden dat in 2015 de nationale aanpak antibioticaresistentie is gelanceerd en de regionale zorgnetwerken ABR zijn gecreëerd. De activiteiten van de zorgnetwerken, en zo ook die van het RZN ABR Utrecht, kunnen onderverdeeld worden in drie inhoudelijke projecten: Antibiotic Stewardship, Surveillance en Infectiepreventie.

Antibiotic Stewardship

Antibiotic stewardship is één van de strategieën om antibioticaresistentie tegen te gaan. Het is een omvattende term voor interventies die zich richten op het bevorderen van rationeel antibioticagebruik. Rationeel antibioticagebruik wil zeggen dat antibiotica alleen wordt voorgeschreven als daar een klinische indicatie voor is. En wordt er toch antibiotica voorgeschreven? Dan moeten de middelenkeuze, dosering, toedieningswijze en therapieduur optimaal zijn. Het zorgnetwerk voert verschillende projecten uit op het gebied van antibiotic stewardship, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken.

shutterstock_1444962308-1920x1280

Surveillance en Informatiedeling

Surveillance is het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica. Deze informatie wordt gebruikt om beleid te bepalen, om klinische richtlijnen voor het voorschrijven van antibiotica op te stellen of aan te passen, en om specifieke maatregelen te treffen. Het delen van informatie over resistentie bacteriën is belangrijk om verspreiding te voorkomen. Binnen de regio. Maar ook bij de transmurale overdracht van een specifieke patiënt of cliënt tussen zorgorganisaties.

shutterstock_1543267175-1920x1280

Infectiepreventie

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het bestrijden van antibioticaresistentie. Als infecties voorkomen worden hoeft er minder antibiotica voorgeschreven te worden. Ook kan hygiënisch werken en het naleven van infectiepreventiemaatregelen de verspreiding van resistente micro-organismen voorkomen. Bovendien is infectiepreventie ook gewoon onderdeel van goede zorg. Maatregelen dragen bij aan een schone, gezonde en veilige zorgomgeving waarin zorgvragers, maar ook hun mantelzorgers en bezoekers, en zorgprofessionals minder risico lopen om ziek te worden. Eén van de doelstellingen van zorgnetwerk is daarom het bevorderen van de infectiepreventie bij zorgorganisaties in de regio Utrecht.

shutterstock_1665055567