Home » Het signaleringssysteem voor uitbraken infectieziekten (MUIZ)

Het signaleringssysteem voor uitbraken infectieziekten (MUIZ)

MUIZ staat voor Meldpunt voor Uitbraken van InfectieZiekten & BRMO en is een gebruiksvriendelijke, beveiligde webapplicatie. De regionale GGD regio haakt geïnteresseerde zorgorganisaties aan en die kunnen (na een korte uitleg) uitbraken transparant melden in het systeem.

Wat is MUIZ?

MUIZ staat voor Meldpunt voor Uitbraken van InfectieZiekten & BRMO en is een gebruiksvriendelijk, beveiligde webapplicatie. Hierop kunnen organisaties in onze regio melding plaatsen voor uitbraken van infectieziekten, Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) en sinds kort ook COVID 19 gevallen. De software is in 2017 ontwikkeld door de GGD regio Rotterdam-Rijnmond en staat inmiddels succesvol geïmplementeerd in die regio, maar ook GGD regio’s Zuidwest-Nederland, Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Limburg werken inmiddels met MUIZ.

Hoe werkt het?

De regionale GGD regio haakt geïnteresseerde zorgorganisaties aan en die kunnen (na een korte uitleg) uitbraken transparant melden in het systeem. Nadat die gemeld zijn, zijn deze direct inzichtelijk voor alle professionals binnen de (op MUIZ aangesloten) ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) en de GGD zelf.

Hoe zit het met de techniek en certificering?

MUIZ voldoet aan alle privacyrichtlijnen, waarbij de infrastructuur van MUIZ voldoet aan de NEN7150 en ISO27001 certificering. Het is een webapplicatie, dus er is géén installatie op een eigen server van de instelling noodzakelijk. Ook het complete beheer ligt bij de software leverancier en die doen ook de helpdesk vragen. De eigen IT afdeling is dus compleet vrijgespeeld.

Als we iets met MUIZ gaan doen, wat zijn voor ons dan de voordelen?

Je kunt met één digitale actie, op het moment waarop het jou uitkomt, melden in plaats van diverse losse meldingen aan GGD, regionale en landelijke ketenpartners. Hierbij is er real-time inzicht in infectieziekten- en BRMO-problematiek binnen de eigen regio en geeft de applicatie een duidelijk overzicht van de problematiek binnen de eigen instelling. Hierdoor is het mogelijk tijdig(er) preventieve maatregelen te nemen indien een patiënt uit een uitbraaksituatie overkomt. Er is tevens een contactlijst ingebouwd waarmee makkelijk contact gelegd kan worden met de professionals vanuit andere deelnemende instellingen.

Welke voorwaarden zijn er om deel te nemen aan MUIZ?

Bestuurders van deelnemende instellingen tekenen een convenant/intentieverklaring t.a.v. het onderling delen van informatie. Iedere individuele gebruiker tekent een geheimhoudingsverklaring voor de toegang tot MUIZ en krijgen hierbij een korte training.

Wat vinden anderen van MUIZ?

Na de implementatie in de regio Rotterdam en Zuidwest Nederland heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarbij de volgende zaken duidelijk werden:

  • 61% vond de ingebruikname van MUIZ gemakkelijk
  • 98% van gebruikers ziet een meerwaarde van MUIZ voor bestrijding van BRMO en infectieziekten in de regio
  • 13 van de 15 huizen in de VVT-sector ervaren tijdswinst door het melden via MUIZ
  • MUIZ scoort gemiddeld een 7,9 voor het melden van uitbraken
  • Meer dan de helft van de gebruikers vindt dat MUIZ leidt tot versterking van het netwerk
  • Bestuurders vinden het overzicht op meldingen (ook binnen eigen koepel) het belangrijkste voordeel

Meer informatie?

Interesse en wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op via muiz@ggdru.nl.

Meer lezen?