Registratie Zorginfectie Ziekenhuizen

Aanvullende projecten: Surveillance van zorginfecties

Het RZN Utrecht heeft twee aanvullende projectsubsidies ontvangen ter verbetering van surveillance van zorginfecties in de ziekenhuizen, met als doel verbeterde informatie genereren ter preventie van vermijdbare zorginfecties:

Semi-geautomatiseerde registratie van zorginfecties

In het UMC Utrecht is een methode ontwikkeld voor semi-geautomatiseerde monitoring van diepe post-operatieve wondinfecties (POWI) na primaire knie- en heupprothese chirurgie. Deze methode levert een aanzienlijke werklastreductie, met behoud van nauwkeurigheid in detectie van infecties. In dit project wordt deze methode gevalideerd en geïmplementeerd in drie ziekenhuizen, waaruit lessen kunnen worden geleerd voor grootschaliger uitrol in andere ziekenhuizen. Voor de validatie wordt samengewerkt met het landelijk surveillance netwerk PREZIES (PREventie van Ziekenhuisinfecties door Surveillance).

Contactpersoon (per 1 augustus 2018): Janneke Verberk

Gestandaardiseerde en gevalideerde registratie van zorginfecties na colorectale chirurgie

Naar schatting ontwikkelt een substantieel deel van de patiënten na colorectale chirurgie een POWI, leidend tot hogere morbiditeit en zorgkosten. Er wordt nu geen uniforme methode gebruikt wordt om POWI’s na deze ingreep te kunnen diagnosticeren, leidend tot onbetrouwbare en inconsistente surveillance. Dit project beoogt in 10 ziekenhuizen de klassieke methode voor surveillance van POWI na colorectale chirurgie in te voeren, een eerste stap in de preventie van deze infecties.

Contactpersoon: Maaike van Mourik (M.S.M.vanMourik-2@umcutrecht.nl)