Quick Scan Infectiepreventie

Een van de doelstellingen van het AMR Zorgnetwerk Utrecht is het bevorderen van de infectiepreventie bij organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg. Op basis van de resultaten van een Quick Scan Infectiepreventie kan een instelling uit de regio Utrecht aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt geboden in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van één of meerdere activiteiten op het gebied van infectiepreventie te (helpen) dekken. De vragen van de Quick Scan Infectiepreventie kunnen u helpen om een breed inzicht te verkrijgen in waar uw organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de belangrijkste risico’s liggen.

Na het invullen van de Quick Scan zal één van onze projectleiders contact met u opnemen om te bespreken wat de voornaamste verbeterpunten zijn en hoe het zorgnetwerk zou kunnen bijdragen aan het bevorderen van infectiepreventie binnen uw organisatie.

Op de pagina Vouchers kunt u alvast meer lezen over de instrumenten die wij beschikbaar stellen om organisaties in de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg te ondersteunen.

Stap 1 van 3

  • Onderstaande vragen zijn ingedeeld in vier inhoudelijke categorieën: Organisatie, Protocollen en werkinstructies, Scholing, en Faciliteiten en materialen. Gezamenlijk kunnen ze u en ons helpen om een breed inzicht te krijgen in waar uw organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de voornaamste risico’s liggen. Het invullen van de Quick Scan zal naar verwachting 15-30 minuten van uw tijd kosten.