Tegemoetkoming kosten opleiding tweede Infectie Preventie Adviseur (IPA)

De Infectie Preventie Adviseur (IPA) vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Een belangrijke functie dus! Daarom heeft ons zorgnetwerk subsidie ontvangen om organisaties te stimuleren om IPA’s op te leiden.

De Infectie Preventie Adviseur (IPA) vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Een belangrijke functie dus! Daarom heeft ons zorgnetwerk subsidie ontvangen om organisaties te stimuleren om IPA’s op te leiden.

Voor wie?

Zowel medewerkers uit de verpleeghuiszorg als revalidatie en gehandicaptenzorg kunnen aanspraak maken op financiering van een IPA-opleiding. Als IPA kunnen zij afdeling overstijgend het infectiepreventiebeleid uitdragen en daarmee zorgen voor een borging van de continuïteit en aandacht voor infectiepreventie.

Wat houdt de subsidie in?

Eén IPA wordt opgeleid op kosten van de organisatie zelf, één IPA op kosten van ons zorgnetwerk. Beide IPA’s worden tegelijkertijd opgeleid. De organisaties kunnen zelf een opleidingsinstituut kiezen. Kijk bijvoorbeeld op de website van het STIP.

Wat is de voorwaarde?

Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie, is dat de organisatie (minimaal aan het einde van het opleidingstraject van de IPA) een deskundige infectiepreventie aanstelt om de continuïteit op het gebied van infectiepreventie te waarborgen. Mogelijk is er al een contract met een deskundige infectiepreventie; deze kan dan de rol van tutor op zich nemen en hiervoor vergoed worden door het zorgnetwerk. Bekijk hier alle voorwaarden.

Wat is de investering in geld en tijd voor de werkgever?

  • Tijd vrijmaken voor twee medewerkers, die opgeleid worden tot IPA (volledige training duurt 4,5 dag per persoon verdeeld over 6 maanden.)*
  • Kosten voor de organisatie (één van de twee IPA) richtprijs € 995,-.
  • Kosteloze begeleiding door tutor deskundige infectiepreventie gedurende 6 maanden.; tijdsinvestering 2 uur per 2 weken per organisatie (2 IPA worden samen gecoacht).
  • Indien slechts één IPA opgeleid kan worden, kunt u contact opnemen met het zorgnetwerk om te overleggen over de vergoeding van de helft van de opleidingskosten.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het zorgnetwerk: rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl