Stimuleringsfonds voor antibioticaresistentie

Wil jouw zorgorganisatie het beleid of de uitvoering van infectiepreventie en antibioticaresistentie optimaliseren? En zit jouw zorgorganisatie in de provincie Utrecht? Dan is dit Stimuleringsfonds van het regionaal zorgnetwerk ABR Utrecht mogelijk interessant.

Per jaar hebben we een budget van €50.000 gereserveerd voor ingroeitaken: een ingroeitaak is een reguliere taak op het gebied van antibioticaresistentie die binnen een instelling nog voldoende is ingevuld. Per zorgaanbieder kan er maximaal €5.000 aangevraagd worden.

Let op! De subsidieperiode loopt af en daarom moeten aanvragen uiterlijk 15 april bij ons binnen zijn om nog in behandelingen genomen te kunnen worden.