Quick Scan Infectiepreventie

De Quick Scan Infectiepreventie is een online instrument dat instellingen kan helpen om op grote lijnen een idee te krijgen waar zij staan m.b.t. infectiepreventie op de werkvloer. Dit betreft zowel beleidsaspecten en werkprocessen als de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Vul de Quick Scan nu online in en bespreek op basis van de resultaten met één van onze projectleiders op welke manier het zorgnetwerk uw organisatie verder kan ondersteunen bij het verbeteren van infectiepreventie!

Stap 1 van 3

  • Onderstaande vragen zijn ingedeeld in vier inhoudelijke categorieën: Organisatie, Protocollen en werkinstructies, Scholing, en Faciliteiten en materialen. Gezamenlijk kunnen ze u en ons helpen om een breed inzicht te krijgen in waar uw organisatie op dit moment staat op het gebied van infectiepreventie en waar de voornaamste risico’s liggen. Het invullen van de Quick Scan zal naar verwachting 15-30 minuten van uw tijd kosten.