Opleiding en Coaching Infectiepreventie Adviseurs (IPA)

De Infectiepreventie Adviseur (IPA) vormt een schakel tussen de (externe) deskundige infectiepreventie (DI) en de medewerkers van de organisatie. Een IPA beschikt over competenties om medewerkers te motiveren, stimuleren en overtuigen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de implementatie en verbetering van de naleving van het infectiepreventiebeleid van de instelling. Daarom ondersteunt het zorgnetwerk het opleiden van IPA’s. Door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding om de geleerde theorie binnen de eigen instelling in de praktijk te gaan brengen.

Wat bieden wij?
De opleiding tot Infectiepreventie Adviseur wordt aangeboden door de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) te Utrecht. Tijdens de 5,5 daagse training krijgt de IPA kennis van infectiepreventie en kwaliteitsinstrumenten en worden vaardigheden aangeleerd om de opgedane kennis en tools succesvol te hanteren bij verandertrajecten. De eindtermen zijn opgesteld in samenspraak met het zorgnetwerk. Bij het gelijktijdig op laten leiden van twee Infectiepreventie Adviseurs door een organisatie vergoedt het zorgnetwerk de opleidingskosten van de tweede IPA tot een maximumbedrag van €1.200.

Daarnaast wordt aan beide deelnemers een volledig vergoed coachingstraject door een deskundige infectiepreventie aangeboden op basis van een door het zorgnetwerk ontwikkeld praktijkopleidingsboek. Na de IPA-opleiding doorlopen te hebben worden de medewerkers gedurende een half jaar gemiddeld twee uur per twee weken op locatie door een DI in de praktijk begeleid (totaal 26 uur). Doel van deze coaching is het verder in de praktijk toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden ten bate van de organisatie. Het zorgnetwerk vergoedt de kosten van de volledige coaching door een interne of externe DI, ter waarde van €3.471.

Voor wie?
Medewerkers uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg met minimaal HBO denk-/werkniveau en basiskennis op het gebied van infectiepreventie (minimaal niveau Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM), Contactpersoon Infectiepreventie (CIP) of vergelijkbaar).

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde is dat de organisatie tijd vrij maakt voor minimaal twee medewerkers om opgeleid te worden tot Infectiepreventie Adviseur. En dat beide medewerkers zowel het theoretische deel (IPA-opleiding) als het praktijkdeel (coaching) met goed resultaat afronden.

Daarnaast is belangrijk dat de coach die ingeschakeld wordt een gecertificeerd deskundige infectiepreventie (DI) is met ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. Organisaties die geen contract hebben met een DI kunnen een deskundige uit de DI-pool van het zorgnetwerk benaderen.

De volledige voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een voucher voor de Opleiding en Coaching van Infectiepreventie Adviseurs (IPA) vindt u hier: Voorwaarden en Procedure voor de Voucherregeling voor Opleiding tot Infectiepreventieadviseur (IPA)

Meer informatie?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u na het invullen van de Quick Scan Infectiepreventie toegewezen hebt gekregen binnen het zorgnetwerk. Of mail ons op rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Direct aanmelden?
Het aanvraagformulier voor het voucher voor de Opleiding en Coaching van Infectiepreventie Adviseurs (IPA) kunt u hier downloaden: Aanvraagformulier Voucherregeling Opleiding en Coaching Infectiepreventieadviseur (IPA)