Hulpmiddelen om hygiënisch te werken in de gehandicaptenzorg (bron: Vilans)

In de gehandicaptensector wordt veel aandacht besteed aan hygiënisch werken. Logisch: zeker als je met kwetsbare mensen werkt, wil je infecties zoveel mogelijk voorkomen. Hygiënisch werken en infectiepreventie zijn daarnaast heel belangrijk om antibioticaresistentie te voorkomen.

Vilans heeft filmpjes, posters en andere tools ontwikkeld om dit thema hoog op de agenda te krijgen en te houden.