Begeleiding Infectiepreventie Commissie

Het zorgnetwerk ziet een goed functionerende, multidisciplinaire, Infectiepreventie Commissie (IPC) als de basis voor het borgen van een goed infectiepreventiebeleid. Het zorgnetwerk wil het opzetten van een Infectiepreventie Commissie, of het verbeteren van het functioneren daarvan, ondersteunen. Daartoe kan het netwerk de inzet van een Deskundige Infectiepreventie deels financieren.

Wat bieden wij?
Begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie op basis van de individuele behoefte van de zorgorganisatie. Bij organisaties die nog geen Infectiepreventie Commissie hebben kan het opzetten daarvan begeleid worden. Bij organisaties waar de IP Commissie wel al bestaat maar niet (voldoende) actief is of inhoudelijke ondersteuning behoeft bij het uitvoeren van specifieke taken kan de Deskundige Infectiepreventie de IPC hierin begeleiden. De vorm van de begeleiding zal in overleg tussen de organisatie en de DI bepaald worden, op basis van de aard van de gewenste begeleiding, en kan bijvoorbeeld bestaan uit het bijwonen van vergaderingen van de IPC, of inhoudelijke advisering over de ontwikkeling van nog ontbrekende protocollen, algemeen of specifiek uitbraakbeleid of onderwijsprogramma’s op het gebied van infectiepreventie.

Het zorgnetwerk stelt een maximaal €712 beschikbaar voor begeleiding van de IP Commissie wat gelijk staat aan 8 uur begeleiding door een Deskundige Infectiepreventie. Per zorgorganisatie kan één voucher aangevraagd worden.

Voor wie?
Organisaties uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg.

Voorwaarden
De Deskundige Infectiepreventie die de IP Commissie begeleidt is een gecertificeerde DI met ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg. Organisaties die geen contract hebben met een DI kunnen een deskundige uit de DI-pool van het zorgnetwerk benaderen.

De volledige voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een voucher voor Begeleiding Infectiepreventie Commissie vindt u hier: Voorwaarden en Procedure voor de Voucherregeling voor Begeleiding Infectiepreventie Commissie

Meer informatie?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u na het invullen van de Quick Scan Infectiepreventie toegewezen hebt gekregen binnen het zorgnetwerk. Of mail ons op rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Direct aanmelden? 
Het aanvraagformulier voor een voucher voor Begeleiding Infectiepreventie Commissie kunt u hier downloaden: Aanvraagformulier Voucherregeling Begeleiding Infectiepreventie Commissie