Basisscholing Infectiepreventie

Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers. Meer kennis hierover op de werkvloer leidt tot betere naleving van infectiepreventiemaatregelen en tot betere zorg voor uw cliënten. We ondersteunen organisaties door middel van een bijdrage in de kosten van een bestaande basisopleiding infectiepreventie of van een maatwerk in-company training.

Wat bieden wij?
Wij bieden zorgorganisaties de kans om hun medewerkers scholing aan te bieden op het gebied van infectiepreventie op een manier die bij de organisatie past. Dit kan zijn door middel van deelname aan een bestaande opleiding met open inschrijving, bijvoorbeeld de opleiding Contactpersonen Infectiepreventie van de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP), de opleiding Hygiëne Kwaliteitsmedewerker/Assistent Deskundige Infectiepreventie van Fontys Hogescholen, of een door de zorgorganisatie zelf uitgezochte opleiding. Een andere optie is om een in-company scholing te organiseren die specifiek aansluit op de behoeftes van het eigen personeel en de eigen organisatie. Een in-company training kan door de eigen of een in te huren deskundige infectiepreventie van de organisatie gegeven worden, of door een extern opleidingsinstituut. Abena verzorgt bijvoorbeeld een Infectiepreventietraining. Kijk voor alle scholing ook op het overzicht aanbieders scholing.

Per medewerker die scholing ontvangt stelt het zorgnetwerk een bedrag van €400 beschikbaar. Per zorgorganisatie kan voor maximaal zes medewerkers een voucher aangevraagd worden zodat het totaalbedrag per organisatie uitkomt op maximaal €2.400.

Voor wie?
Medewerkers uit de verpleeghuis-, gehandicapten- en thuiszorg.

Voorwaarden
Organisaties die een in-company scholing willen organiseren maar geen contract hebben met een DI kunnen een deskundige uit de DI-pool van het zorgnetwerk benaderen of zelf een gecertificeerde DI met ervaring in de langdurige zorg en/of gehandicaptenzorg zoeken.

De volledige voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een voucher voor de Basisscholing Infectiepreventie vindt u hier: Voorwaarden en Procedure voor de Voucherregeling voor Basisscholing Infectiepreventie

Meer informatie?
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de contactpersoon die u na het invullen van de Quick Scan Infectiepreventie toegewezen hebt gekregen binnen het zorgnetwerk. Of mail ons op rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Direct aanmelden?
Het aanvraagformulier voor het voucher voor Basisscholing Infectiepreventie kunt u hier downloaden: Aanvraagformulier Voucher Basisscholing Infectiepreventie 2021-2023.