Plannen en voortgangsrap­portages

Subsidieaanvraag 2019 – 2021

De activiteiten voor 2019 – 2021 zijn uitgewerkt in de subsidieaanvraag. We werken met vijf thema’s:
– Versterking RZN ABR Utrecht
– Surveillance
– Transmurale werkafspraken en signalering
– Infectiepreventie
– Antibiotic stewardship

Lees de volledige Subsidieaanvraag. Lees tevens de Subsidiebeschikking.

Plannen

De Regionale Zorgnetwerken ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS voor de uitvoering van een Activiteitenplan. Op basis van het risicoprofiel zal een beheersplan worden gemaakt wat als leidraad zal dienen voor toekomstige werkzaamheden.

Het netwerk werkt verder met een communicatieplan.

Voortgangsrapportages

Volgens een vooraf afgesproken format rapporteren de zorgnetwerken ieder half jaar over de voortgang van de werkzaamheden.

Voortgangsrapportage RZN ABR Utrecht mei t/m oktober 2017

Voortgangsrapportage RZN ABR Utrecht nov. 2017 t/m april 2018

 

Blijf op de hoogte