Partners in het netwerk

Het RZN ABR Utrecht is er voor zorgprofessionals die met antibioticaresistentie te maken kunnen krijgen in de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheid. Het gaat om:

Professionals in het netwerk hebben te maken met een grote diversiteit aan taken en onderwerpen die om aandacht ‘strijden’. Om die reden werken wij met contactpersonen per instelling/organisatie. Deze contactpersonen vormen samen de Algemene Vergadering van het RZN ABR Utrecht en zij:

  • volgen de ontwikkelingen op het terrein van ABR voor hun organisatie(s).
  • zorgen dat de juiste personen geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op het terrein van ABR.
  • bepalen met de organisatie wat nuttig en nodig is op het terrein van ABR voor de organisatie of onderdelen daarvan en waar hulp van het RZN ABR gewenst is.
  • coördineren binnen de organisatie het aanleveren van door het RCT [link RCT opnemen] gevraagde informatie. Het gaat dan om informatie die nodig is om de taken van het netwerk uit te voeren.

Om privacy redenen (AVG) is het nu (nog) niet mogelijk om inzichtelijk te maken welke contactpersonen betrokken zijn voor welke organisatie. Wij hopen dat op termijn wel te kunnen vermelden. Via een beschermd deel van de site (voor contactpersonen) hopen wij daarnaast contactgegevens van contactpersonen te kunnen delen, zodat zij elkaar eenvoudig kunnen vinden.

Weet u niet of uw organisatie of instelling een contactpersoon heeft aangewezen en/of bent u geïnteresseerd om als contactpersoon op te treden, laat ons dit dan weten via  info@abrzorgnetwerk.nl .

 

Blijf op de hoogte