Stuurgroep

Het netwerk wordt bestuurlijk aangestuurd door een stuurgroep.  De leden van de Stuurgroep zijn:

E.A.P.M. Thewessen│ Voorzitter Raad van Bestuur │ AxionContinu

N.A.M. Rigter│ Directeur Publieke Gezondheid │ GGD regio Utrecht

D. de Kruif│ CFO Raad van Bestuur│ St. Antonius Ziekenhuis

 

H. van Wieren | Secretaris Stuurgroep | Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht

Blijf op de hoogte