Stuurgroep

Het netwerk wordt bestuurlijk aangestuurd door een stuurgroep.  De leden van de Stuurgroep zijn:

Zodra de leden toestemming hebben gegeven vermelden wij de namen.

Marc Bonten │ Arts-microbioloog │ UMC Utrecht

H.M. Dijstelbloem │Raad van Bestuur│ Meander

E.A.P.M. Thewessen│ Voorzitter Raad van Bestuur │ AxionContinu

 

Blijf op de hoogte