Het team

De stuurgroep

Het Regionaal Zorgnetwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep.

E.A.P.M. Thewessen│ Voorzitter Raad van Bestuur │ AxionContinu

N.A.M. Rigter│ Directeur Publieke Gezondheid │ GGD regio Utrecht

D. de Kruif│ CFO Raad van Bestuur│ St. Antonius Ziekenhuis

 

H. van Wieren | Secretaris Stuurgroep | Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht

Het Regionaal Coördinatie Team

Het RCT coördineert en regisseert de werkzaamheden van het RZN ABR Utrecht in het algemeen en de uitvoering van de taken van het netwerk in het bijzonder. Het RZN ABR werkt met contactpersonen voor instellingen, organisaties en praktijken. Het RCT:

  • Informeert de contactpersoon ABR over relevante regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ABR.
  • Bekijkt of, en zo ja hoe, ondersteuning geregeld kan worden voor organisaties en instellingen wanneer daar behoefte aan is.
  • Doet een beroep op de contactpersonen voor het aanleveren van informatie over de organisatie die belangrijk is voor de analyse van risico’s op het terrein van ABR en voor het uitwerken van een beheersplan voor die risico’s.
  • Probeert de belasting van de partners in het netwerk tot een minimum te beperken.

De leden van het RCT zijn:

Marc Bonten │ Arts-microbioloog │ UMC Utrecht (voorzitter)

Steven Thijssen │ Arts-microbioloog │Diakonessenhuis

Annemarie Weersink │ Arts-microbioloog │ Meander MC

Ada Gigengack │ Deskundige infectiepreventie │ Meander MC

Heine van Wieren │ Netwerkcoördinator RZN ABR Utrecht

Eva Eleveld | Secretaris RCT | UMC Utrecht

Suzanne Lans │ Specialist Ouderengeneeskunde │ De Rijnhoven

De projectleiders

Projectleiders                      Thema’s

Heine van Wieren               Thema 1: Versterken netwerk

Marjolein Persoon              Thema 2: Surveillance

Jane Pattipeilohy                Thema 3a: Transmurale werkafspraken

Diederik Brandwagt           Thema 3b: Het signaleringssysteem voor uitbraken infectieziekten (MUIZ)

Kaltrina Tahiri                     Thema 4: Infectiepreventie

Ingeborg Groothuis            Thema 5a: Antibiotic Stewardship Verpleeghuizen

Denise van Hout                 Thema 5b: Antibiotic Stewardship Ziekenhuizen

Blijf op de hoogte