Home » Over het zorgnetwerk » Het team

Team Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht

De stuurgroep

Het Regionaal Zorgnetwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep.

nicolette_rigter-17-copyright-e1566551757780

Nicolette Rigter

Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht

shutterstock_564112600

Dirk de Kruif

CFO Raad van Bestuur

St. Antonius Ziekenhuis

shutterstock_790518412

Esther van Osselen

Huisarts

Huisartsenkring Midden Nederland

Joyce-Jacobs-1920x2877

Joyce Jacobs

Bestuurder

Wulverhorst

Paul-Willems-Amerpoort-1920x2880

Paul Willems

Bestuurder

Amerpoort

Heine-website

Heine van Wieren

Secretaris Stuurgroep

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht

Heb je vragen of opmerkingen voor de stuurgroep? Mail dan naar secretaris Heine van Wieren: H.vanWieren@umcutrecht.nl.

Het Regionaal Coördinatie Team (RCT)

Het RCT coördineert en regisseert de werkzaamheden van het RZN ABR Utrecht in het algemeen en de uitvoering van de taken van het netwerk in het bijzonder. Het RZN ABR werkt met contactpersonen voor instellingen, organisaties en praktijken. Het RCT:

  • Informeert de contactpersoon ABR over relevante regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ABR.
  • Bekijkt of, en zo ja hoe, ondersteuning geregeld kan worden voor organisaties en instellingen wanneer daar behoefte aan is.
  • Doet een beroep op de contactpersonen voor het aanleveren van informatie over de organisatie die belangrijk is voor de analyse van risico’s op het terrein van ABR en voor het uitwerken van een beheersplan voor die risico’s.
  • Probeert de belasting van de partners in het netwerk tot een minimum te beperken.

De leden van het RCT zijn:

Marc Bonten │ Arts-microbioloog │ UMC Utrecht (voorzitter)
Heine van Wieren | Secretaris Stuurgroep | Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht
Ada Gigengack │ Deskundige infectiepreventie │ Meander MC
Annemarie Weersink │ Arts-microbioloog │ Meander MC
Steven Thijssen
│ Arts-microbioloog │ Diakonessenhuis
Damian Melles | Meander MC
Heidy Jaspers
| De Hoogstraat
Hussain Al Kurashy
| GGDRU
Suzanne Lans
│ Specialist Ouderengeneeskunde │ De Rijnhoven
Stijn Raven
| GGDRU
Gerjanne Vlasveld │ AVG-artsen en zorgorganisaties gehandicaptenzorg
Lieselotte Koevoets | Huisarts

Projectleiders

Versterken netwerk: Heine van Wieren
Surveillance: Marjolein Persoon
Transmurale werkafspraken: Jane Pattipeilohy
Het signaleringssysteem voor uitbraken infectieziekten (MUIZ): Diederik Brandwagt
Infectiepreventie: Kaltrina Tahiri
Infectiepreventie gehandicaptenzorg: Hiltjo Graafland
Antibiotic Stewardship Verpleeghuizen: -
Antibiotic Stewardship Ziekenhuizen: Titus de Hond
Antibiotic Stewardship Huisartsen: Lieselotte Koevoets