Home » Over het zorgnetwerk » Plannen en voortgangsrapportages

Plannen en voortgangsrapportages

Subsidieaanvraag 2019 - 2021

De activiteiten voor 2019 – 2021 zijn uitgewerkt in de subsidieaanvraag, onderverdeeld in vijf thema’s:

  • Versterking RZN ABR Utrecht
  • Surveillance
  • Transmurale werkafspraken en signalering
  • Infectiepreventie
  • Antibiotic stewardship

Lees de volledige Subsidieaanvraag.

Plannen

De Regionale Zorgnetwerken ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS voor de uitvoering van een Activiteitenplan.

Voortgangsrapportages

Volgens een vooraf afgesproken format rapporteren de zorgnetwerken ieder half jaar over de voortgang van de werkzaamheden.