Home » Over het zorgnetwerk » Over het ABR zorgnetwerk

Over het ABR zorgnetwerk

Antibioticaresistentie voorkomen en verspreiding bestrijden

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft binnen de nationale aanpak antibiotica resistentie ook een aanpak op regionaal niveau vastgesteld (lees hier meer). Een belangrijk onderdeel van deze aanpak was de oprichting van tien regionale zorgnetwerken ABR met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Ons Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is één van deze tien. Binnen het zorgnetwerk werken we volop samen met partners uit zorginstellingen, -organisaties, en professionals in regio Utrecht uit zowel de eerste lijn, tweede lijn, langdurige ouderenzorg, als de publieke gezondheidszorg. Een team van experts uit deze sectoren vormt samen het Regionaal Coördinatie Team (RCT). Zij zorgen dat relevante activiteiten uitgevoerd worden.

 

Wat is een Regionaal Zorgnetwerk ABR?

Een regionaal zorgnetwerk ABR is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in een regio.

Het doel is infectiepreventie te verbeteren, antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding hiervan te bestrijden op regionaal niveau. De regionale samenwerking is van belang, want antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot één persoon of zorginstelling. (Resistente) Micro-organismen verplaatsen zich, onder andere door de beweging van personen, tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Voor patiënten geldt dat zij zich vooral bewegen binnen een regio, minder tussen regio’s. Regionale zorgnetwerken zijn daarom een logische keuze.

 

Wat doet het RZN ABR Utrecht?

De belangrijkste taak van het zorgnetwerk is het stimuleren van de samenwerking tussen zorginstelling, -organisaties en professionals in de regio Utrecht. De activiteiten van het zorgnetwerk Utrecht vallen in de kern onder de volgende thema’s:

  1. Infectiepreventie
  2. Surveillance en het delen van informatie over BRMO
  3. Antimicrobial Stewardship