Home » Over het zorgnetwerk » Missie, uitgangspunten en organisatie

Missie, uitgangspunten en organisatie

Missie

Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën, moet zo veel mogelijk voorkomen worden.

De toename en verspreiding van multiresistente bacteriën moet beheerst worden. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om infecties effectief te behandelen met antibiotica.