Home » Over het zorgnetwerk » Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Antibioticaresistentie, vooral Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO), is een wereldwijd probleem. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft er zelfs een Global Action Plan voor ontwikkeld.

Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen de beschikbare antibiotica, leiden meestal tot langere ziekteduur en hebben een slechtere prognose. Ook gaat de behandeling gepaard met hogere economische en maatschappelijke kosten.

Verspreiding en toename van BRMO kan daarnaast leiden tot het verlies van verworvenheden van de moderne geneeskunde. Denk hierbij aan problemen bij complexe chirurgie, omdat werkzame antibiotica ter preventie van een infectie niet meer gegeven kan worden. Of chemotherapie zou niet meer toegepast kunnen worden, omdat Of denk aan het niet meer kunnen gebruiken van chemotherapie, omdat opportunistische infecties bij mensen met een verminderde afweer niet meer behandeld kunnen worden.

Een landelijke aanpak

Nederland moet zijn burgers beschermen tegen de toename en grotere kans op verspreiding van BRMO.

In 2015 stuurde de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij een landelijke Aanpak Antibioticaresistentie aankondigde. Een ‘One Health’ aanpak voor antibioticaresistentie, die gericht is op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door antibioticaresistente bacteriën: zorg, dieren, voedsel, milieu en farmacotherapeutische ontwikkelingen.

Voor de zorg is er een Meerjarenagenda voor de aanpak van antibioticaresistentie afgesproken. Die agenda wordt vanaf 2017 uitgevoerd door afzonderlijke partijen in de zorg en door Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN ABR). Regio Utrecht valt onder één van deze regio’s.