Over het zorgnetwerk

RZN ABR Utrecht – Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht) is opgericht om antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden. Het zorgnetwerk is er door en voor alle zorgprofessionals in de regio die te maken hebben met antibioticaresistentie.

Wij voeren activiteiten uit in opdracht van het Ministerie van VWS. Om te bepalen hoe we dat het beste kunnen doen in onze regio is kennis en ervaring uit de zorgpraktijk van groot belang. Die kennis en ervaring worden ingebracht door ABR experts uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige ouderenzorg, en publieke gezondheid. Zij vormen samen het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en zorgen dat activiteiten uitgevoerd worden, die voor de zorgprofessionals in de regio Utrecht het meest relevant zijn. Wij hopen op korte termijn ook samen te werken met experts uit de langdurige zorg gehandicapten en de thuiszorgorganisaties in onze regio. Het RZN ABR Utrecht wordt bestuurd door een Stuurgroep, waarin bestuurders vanuit de publieke gezondheid, de eerste- en de tweede lijn en de langdurige zorg vertegenwoordigd zijn.

Voor een compact overzicht van wie wij zijn en wat wij doen lees de Factsheet.

Blijf op de hoogte