Over het zorgnetwerk

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht) is opgericht om antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. Het zorgnetwerk is er door en voor alle zorgprofessionals in de regio Utrecht die te maken hebben met antibioticaresistentie.

Wij voeren activiteiten uit in opdracht van het Ministerie van VWS. Om te bepalen hoe we dat het beste kunnen doen in onze regio is kennis en ervaring uit de zorgpraktijk van groot belang. Die kennis en ervaring worden ingebracht door ABR-experts uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige ouderenzorg, en publieke gezondheid. Zij vormen samen het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en zorgen dat relevante activiteiten uitgevoerd worden.