Webinar “CPE, wat moet je ermee?”

Geplaatst op: 21 september 2022

Op dinsdag 18 oktober van 19.30-20.30u organiseert het zorgnetwerk samen met de GGD regio Utrecht, het UMCU, het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis een webinar over Carbapenemase-producerende Enterobacterales: CPE, wat moet je ermee?

Carbapenemase-producerende Enterobacterales (CPE) zijn bijzonder resistente bacteriën en infecties met deze verwekkers zijn daardoor uitermate moeilijk te behandelen. Op dit moment komen CPE nog weinig voor in Nederland, maar in landen om ons heen zien we een toename. Daarom is er per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Tot nu toe deden de meeste uitbraken zich voor in ziekenhuizen waar ze snel onder controle gebracht werden. Recente uitbraken laten echter zien dat verspreiding tussen instellingen en interregionale verspreiding in Nederland ook voorkomt. Het is daarom belangrijk dat ook zorgprofessionals in de eerste lijn en langdurige zorg op de hoogte zijn van de specifieke eigenschappen van dit type BRMO en de benodigde maatregelen bij (verdenking van) dragerschap of besmetting.

Ben jij als arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige of deskundige infectiepreventie werkzaam in de huisartsenzorg, publieke gezondheidszorg, VVT of revalidatiezorg en wil jij meer weten over deze resistente bacteriën en hoe met ze om te gaan, download dan hieronder de uitnodiging voor dit webinar en meld je aan!

Deelname aan het webinar is gratis en accreditatie is toegekend door ABAN, V&VN en VSR (1 punt), en in behandeling bij VHIG.

Download voor meer informatie onderstaande uitnodiging en meld je aan voor dit webinar via het online aanmeldformulier.

 

Meer nieuws

Even voorstellen… Lennert van der Klis

7 september 2022

In de nieuwsbrief van augustus 2022 stelt Lennert van der Klis zich voor. Hij is projectleider voor de verpleeghuiszorg met aandachtsveld infectiepreventie.

> lees verder

Save the Date: 11 oktober netwerkbijeenkomst voor leden van de Infectiepreventie Commissie van verpleeghuizen

30 augustus 2022

Op dinsdag 11 oktober organiseert het zorgnetwerk een netwerkbijeenkomst voor leden van de Infectiepreventie Commissie van verpleeghuizen in de regio Utrecht.

> lees verder

Eerste nascholing over transmurale werkafspraken BRMO

24 augustus 2022

Op 22 juni werd de eerste interactieve nascholing transmurale werkafspraken BRMO georganiseerd door de afdeling Public Health van het UMCU in samenwerking met het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht. Dit was de eerste nascholing in een reeks van vijf die plaats zullen vinden in 2022.

> lees verder