Verminderen van onjuiste AB-allergie registraties

Geplaatst op: 21 augustus 2023

Antibiotica

Het project om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen is de uitvoerende fase ingegaan.

In patiëntendossiers van zowel huisartsen als ziekenhuizen, apotheken en verpleeghuizen blijken veel onterechte antibiotica-allergie registraties opgenomen te zijn. Dat wil zeggen dat er een allergie voor een bepaald antibioticum geregistreerd staat terwijl dit middel eigenlijk wel veilig en effectief toegediend zou kunnen worden. Dit is een probleem omdat deze foutieve registraties de behandelend arts dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Een tweede keus antibioticum heeft vaak één of meerdere nadelen, zoals minder effectief, meer bijwerkingen, breder spectrum en/of hogere kosten. Het gebruik van deze middelen kan bovendien leiden tot meer antibioticaresistentie. Daarom is het zorgnetwerk in het voorjaar een project gestart om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen.

Na voorbereidingen samen met verschillende zorgorganisaties uit de regio zal het project nu de uitvoerende fase ingaan. Scholingsmaterialen zijn ontwikkeld, er zijn handige zakkaartjes in de maak, en er is een eerst aanzet tot praktische werkafspraken m.b.t. het opschonen van foutieve registraties in informatiesystemen gemaakt.

Op 14 september bijten huisartsen en apothekers uit Tuindorp (Utrecht) de spits af en gaan onder begeleiding van Milad Rahigh (apotheker en universitair docent farmacotherapie) en Pieter Holm (internist-allergoloog) het ontwikkelde FTO volgen. Het doel van deze scholing is niet alleen te zorgen dat bestaande onjuiste AB-allergie registraties aangepast worden maar vooral ook om minder foutieve registraties in de toekomst te krijgen.

In de weken daarna zullen ook andere apothekers en huisartsen die meedoen met het project gaan deelnemen aan het FTO en gaan starten met de nieuwe manier van registratie. Voor de eerste maanden na de scholing is een online omgeving in ontwikkeling waarin huisartsen en apothekers met de betrokken allergologen kunnen sparren over twijfelgevallen. Tegen het eind van het jaar hopen we zo flinke stappen gemaakt te hebben met het verbeteren van AB-allergie registraties in de regio waardoor artsen beter antibiotica kunnen voorschrijven.

Wil je meer weten over dit project en mogelijkheden tot deelname? Neem dan contact op met projectleider Waldemar Hogerwaard via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Meer nieuws

Infodemie

Kom naar de 31ste RIVM Transmissiedag infectieziekten

20 februari 2024

Op dinsdag 26 maart vindt de 31ste RIVM Transmissiedag infectieziekten plaats. Deze Transmissiedag gaat over ‘Infodemie, hoe bestrijd je dat?’. Dit is een overvloed aan informatie tijdens een ziekte-uitbraak, vaak vals of misleidend. Dit kan ervoor zorgen dat mensen verkeerde beslissingen nemen die hun gezondheid in gevaar brengen. Daarom wordt er dit jaar aandacht besteed aan de verspreiding van foute informatie tijdens ziekte-uitbraken.

> lees verder

Nieuwe collega voor communicatie

6 februari 2024

We zijn blij te kunnen melden dat we per januari 2024 een nieuw teamlid hebben! Daniëlle Vissers-Zuidgeest gaat ons ondersteunen op het gebied van communicatie. We hebben haar een aantal vragen gesteld.

> lees verder

Wat is het antibioticaverbruik in jouw verpleeghuis?

30 januari 2024

En hoe verhoudt zich dit tot andere verpleeghuizen? Krijg beter inzicht in het antibioticumgebruik in jouw verpleeghuis en het voorkomen van infecties. Meld je aan voor de antibioticamodule van SNIV.

> lees verder