Verminderen van onjuiste AB-allergie registraties

Geplaatst op: 21 augustus 2023

Antibiotica

Het project om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen is de uitvoerende fase ingegaan.

In patiëntendossiers van zowel huisartsen als ziekenhuizen, apotheken en verpleeghuizen blijken veel onterechte antibiotica-allergie registraties opgenomen te zijn. Dat wil zeggen dat er een allergie voor een bepaald antibioticum geregistreerd staat terwijl dit middel eigenlijk wel veilig en effectief toegediend zou kunnen worden. Dit is een probleem omdat deze foutieve registraties de behandelend arts dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Een tweede keus antibioticum heeft vaak één of meerdere nadelen, zoals minder effectief, meer bijwerkingen, breder spectrum en/of hogere kosten. Het gebruik van deze middelen kan bovendien leiden tot meer antibioticaresistentie. Daarom is het zorgnetwerk in het voorjaar een project gestart om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen.

Na voorbereidingen samen met verschillende zorgorganisaties uit de regio zal het project nu de uitvoerende fase ingaan. Scholingsmaterialen zijn ontwikkeld, er zijn handige zakkaartjes in de maak, en er is een eerst aanzet tot praktische werkafspraken m.b.t. het opschonen van foutieve registraties in informatiesystemen gemaakt.

Op 14 september bijten huisartsen en apothekers uit Tuindorp (Utrecht) de spits af en gaan onder begeleiding van Milad Rahigh (apotheker en universitair docent farmacotherapie) en Pieter Holm (internist-allergoloog) het ontwikkelde FTO volgen. Het doel van deze scholing is niet alleen te zorgen dat bestaande onjuiste AB-allergie registraties aangepast worden maar vooral ook om minder foutieve registraties in de toekomst te krijgen.

In de weken daarna zullen ook andere apothekers en huisartsen die meedoen met het project gaan deelnemen aan het FTO en gaan starten met de nieuwe manier van registratie. Voor de eerste maanden na de scholing is een online omgeving in ontwikkeling waarin huisartsen en apothekers met de betrokken allergologen kunnen sparren over twijfelgevallen. Tegen het eind van het jaar hopen we zo flinke stappen gemaakt te hebben met het verbeteren van AB-allergie registraties in de regio waardoor artsen beter antibiotica kunnen voorschrijven.

Wil je meer weten over dit project en mogelijkheden tot deelname? Neem dan contact op met projectleider Waldemar Hogerwaard via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Meer nieuws

Netwerkbijeenkomst voor leden van de infectiepreventiecommissie van verpleeghuizen

25 september 2023

Op 30 oktober organiseert het RZN ABR Utrecht alweer de derde netwerkbijeenkomst voor leden van de infectiepreventiecommissie van verpleeghuizen in de regio Utrecht.

> lees verder

Oproep ideeën voor nieuwe activiteiten vanaf 2024

22 augustus 2023

Het zorgnetwerk is op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten of projecten die aansluiten bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee? Laat het ons dan weten!

> lees verder

Aankondiging World AMR Awareness Week 2023

22 augustus 2023

Van 18 t/m 24 november organiseren de Regionale ABR Zorgnetwerken de World AMR Awareness Week (WAAW) 2023.

> lees verder