Stuurgroep zoekt nieuw lid

Geplaatst op: 28 november 2022

shutterstock_537381958-1920x1280

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is per 1 januari 2023 op zoek naar een bestuurder met financieel-economische achtergrond om plaats te nemen in de Stuurgroep.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht, www.abrzorgnetwerkutrecht.nl) is één van de tien zorgnetwerken ABR die in opdracht van het Ministerie van VWS zorgorganisaties en zorgprofessionals bij elkaar brengen om op regionaal niveau antibioticaresistentie te bestrijden. Het RZN ABR Utrecht werkt samen met organisaties uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg aan binnen drie thema’s: Antimicrobial Stewardship, Surveillance en het delen van informatie over Bijzonder Resistentie Micro-organismen (BRMO), en Infectiepreventie. De projecten variëren dan ook van het streven naar betere digitale uitwisseling van BRMO informatie in de zorgketen, tot het verbeteren van handhygiëne in de thuiszorg. En het verbeteren van het antibiotica voorschrijfgedrag van huisartsen en specialisten tot het ondersteunen van infectiepreventie commissies in verpleeghuizen.

Het RZN ABR Utrecht wordt aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT is het inhoudelijke expertisecentrum binnen het zorgnetwerk en haar leden vertegenwoordigen een breed spectrum aan kennis en ervaring vanuit een groot aantal disciplines en zorgsectoren. Het RCT is verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijkse activiteitenplan voor het RZN ABR Utrecht en -vanuit operationeel perspectief- voor de te behalen resultaten.

De Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en bevordert het bestuurlijk draagvlak binnen de regio voor de activiteiten van het zorgnetwerk.

De huidige samenstelling van het RCT en de Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is te vinden op onze website: https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/over-ons/het-team/

Vanwege het vertrek van één van de leden zoeken wij per 1 januari 2023 voor de Stuurgroep een bestuurder / directeur met een financieel-economische achtergrond, bij voorkeur uit één van de ziekenhuizen uit de regio. De Stuurgroep komt 5x per jaar bijeen (ca. 1,5 uur) via Teams of op locatie in de regio Utrecht.

Bij interesse of met vragen kunt u contact opnemen met Heine van Wieren, Netwerkcoördinator, via H.vanWieren-2@umcutrecht.nl

 

Meer nieuws

Pilots Antibiotic Surveillance & Stewardship in de eerstelijn, tweede-lijn en langdurige zorg

5 juli 2018

Op 27 juni 2018 bracht het RIVM het evaluatierapport uit van de pilots “Juist Gebruik Antibiotica”. Dit rapport beschrijft de aanleiding, doelstelling, werkwijze en uitkomsten van de pilots die in de periode van maart 2017 tot juni 2018 zijn uitgevoerd. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Ministerie van VWS in het kader van…

> lees verder

Transmurale werkafspraken: stand van zaken

5 juli 2018

In de regio Utrecht zijn transmurale werkafspraken ontwikkeld, die betrekking hebben op labuitslagen, overdracht van patiënten die drager zijn van een BRMO van de ene naar de andere zorgorganisatie of setting en het informeren van patiënten. Tijdens onze werkconferentie vorig jaar werd deze behoefte bevestigd en zijn de knelpunten met betrekking tot de afspraken in…

> lees verder

Succesvolle ABR-simulaties

5 juli 2018

Op 16 april en 28 mei 2018 organiseerden we in samenwerking met het RIVM  sessies voor verpleeghuizen waarin een uitbraak van resistente bacteriën gesimuleerd werd. In deze bijeenkomsten van drie uur gingen de deelnemende verpleeghuizen aan de slag met de vraag: ‘Wat te doen bij een uitbraak van resistente bacteriën?’ De vijftien deelnemende organisaties voor langdurige…

> lees verder