Stuurgroep zoekt nieuw lid

Geplaatst op: 28 november 2022

shutterstock_537381958-1920x1280

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is per 1 januari 2023 op zoek naar een bestuurder met financieel-economische achtergrond om plaats te nemen in de Stuurgroep.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht, www.abrzorgnetwerkutrecht.nl) is één van de tien zorgnetwerken ABR die in opdracht van het Ministerie van VWS zorgorganisaties en zorgprofessionals bij elkaar brengen om op regionaal niveau antibioticaresistentie te bestrijden. Het RZN ABR Utrecht werkt samen met organisaties uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg aan binnen drie thema’s: Antimicrobial Stewardship, Surveillance en het delen van informatie over Bijzonder Resistentie Micro-organismen (BRMO), en Infectiepreventie. De projecten variëren dan ook van het streven naar betere digitale uitwisseling van BRMO informatie in de zorgketen, tot het verbeteren van handhygiëne in de thuiszorg. En het verbeteren van het antibiotica voorschrijfgedrag van huisartsen en specialisten tot het ondersteunen van infectiepreventie commissies in verpleeghuizen.

Het RZN ABR Utrecht wordt aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT is het inhoudelijke expertisecentrum binnen het zorgnetwerk en haar leden vertegenwoordigen een breed spectrum aan kennis en ervaring vanuit een groot aantal disciplines en zorgsectoren. Het RCT is verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijkse activiteitenplan voor het RZN ABR Utrecht en -vanuit operationeel perspectief- voor de te behalen resultaten.

De Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en bevordert het bestuurlijk draagvlak binnen de regio voor de activiteiten van het zorgnetwerk.

De huidige samenstelling van het RCT en de Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is te vinden op onze website: https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/over-ons/het-team/

Vanwege het vertrek van één van de leden zoeken wij per 1 januari 2023 voor de Stuurgroep een bestuurder / directeur met een financieel-economische achtergrond, bij voorkeur uit één van de ziekenhuizen uit de regio. De Stuurgroep komt 5x per jaar bijeen (ca. 1,5 uur) via Teams of op locatie in de regio Utrecht.

Bij interesse of met vragen kunt u contact opnemen met Heine van Wieren, Netwerkcoördinator, via H.vanWieren-2@umcutrecht.nl

 

Meer nieuws

Logo AMR Zorgnetwerk Utrecht

Van ABR naar AMR!

2 januari 2024

Per 1 januari 2024 worden de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de Regionale Zorgnetwerken Antimicrobiële Resistentie. Van ABR naar AMR dus! Want niet alleen bacteriën maar ook virussen, schimmels en parasieten kunnen resistent worden voor geneesmiddelen.

> lees verder

Een leerzame WAAW 2023

29 november 2023

Het zit er weer op, de World AMR Awareness Week 2023! Samen met verschillende zorgprofessionals hebben de tien ABR Zorgnetwerken éxtra aandacht besteed aan antimicrobiële resistentie, waaronder antibioticaresistentie. We kijken terug op een geslaagde week!

> lees verder

Nieuwe e-learning over infectiepreventie in de verstandelijk gehandicaptenzorg

8 november 2023

Leer in een nieuwe e-learning hoe je infectieziekten bij cliënten en collega’s in de gehandicaptenzorg kunt voorkomen door hygiënisch te werken.

> lees verder