Stuurgroep zoekt nieuw lid

Geplaatst op: 28 november 2022

shutterstock_537381958-1920x1280

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is per 1 januari 2023 op zoek naar een bestuurder met financieel-economische achtergrond om plaats te nemen in de Stuurgroep.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht, www.abrzorgnetwerkutrecht.nl) is één van de tien zorgnetwerken ABR die in opdracht van het Ministerie van VWS zorgorganisaties en zorgprofessionals bij elkaar brengen om op regionaal niveau antibioticaresistentie te bestrijden. Het RZN ABR Utrecht werkt samen met organisaties uit de eerste lijn, tweede lijn, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg aan binnen drie thema’s: Antimicrobial Stewardship, Surveillance en het delen van informatie over Bijzonder Resistentie Micro-organismen (BRMO), en Infectiepreventie. De projecten variëren dan ook van het streven naar betere digitale uitwisseling van BRMO informatie in de zorgketen, tot het verbeteren van handhygiëne in de thuiszorg. En het verbeteren van het antibiotica voorschrijfgedrag van huisartsen en specialisten tot het ondersteunen van infectiepreventie commissies in verpleeghuizen.

Het RZN ABR Utrecht wordt aangestuurd door een Regionaal Coördinatie Team (RCT). Het RCT is het inhoudelijke expertisecentrum binnen het zorgnetwerk en haar leden vertegenwoordigen een breed spectrum aan kennis en ervaring vanuit een groot aantal disciplines en zorgsectoren. Het RCT is verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijkse activiteitenplan voor het RZN ABR Utrecht en -vanuit operationeel perspectief- voor de te behalen resultaten.

De Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) en bevordert het bestuurlijk draagvlak binnen de regio voor de activiteiten van het zorgnetwerk.

De huidige samenstelling van het RCT en de Stuurgroep van het RZN ABR Utrecht is te vinden op onze website: https://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/over-ons/het-team/

Vanwege het vertrek van één van de leden zoeken wij per 1 januari 2023 voor de Stuurgroep een bestuurder / directeur met een financieel-economische achtergrond, bij voorkeur uit één van de ziekenhuizen uit de regio. De Stuurgroep komt 5x per jaar bijeen (ca. 1,5 uur) via Teams of op locatie in de regio Utrecht.

Bij interesse of met vragen kunt u contact opnemen met Heine van Wieren, Netwerkcoördinator, via H.vanWieren-2@umcutrecht.nl

 

Meer nieuws

Landelijk programma Infectiepreventieweek 2023

4 april 2023

Van 22 t/m 26 mei 2023 organiseren de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de Infectiepreventieweek 2023. Het landelijke programma is bekend: doe jij ook mee? Infectiepreventie doen we samen!

> lees verder

Succesvolle netwerkwerkbijeenkomst voor verpleeghuizen

4 april 2023

Op maandag 3 april organiseerden we een inspirerende netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals van verpleeghuizen uit de regio die lid zijn van de infectiepreventiecommissie van hun organisatie.

> lees verder

Infectiepreventieweek 22 t/m 26 mei 2023

1 maart 2023

Goede infectiepreventie redt levens! Daarom organiseren wij, in samenwerking met de andere regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie, van 22 t/m 26 mei 2023 de Infectiepreventieweek.

> lees verder