Punt Prevalentie Onderzoek (PPO): al 8 deelnemende verpleeghuizen

Geplaatst op: 5 juli 2018

Over het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen is weinig bekend, daarom wordt in opdracht van VWS in 300 verpleeghuizen onderzocht hoeveel cliënten drager zijn van resistente darmbacteriën. Het gaat hier om een steekproef, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van deze bacteriën bij 40 cliënten per verpleeghuis wordt bepaald. Met deze informatie kan antibioticaresistentie in de langdurige zorg gerichter worden aangepakt. Elk verpleeghuis waar minimaal 30 cliënten verblijven die onder de verantwoordelijkheid vallen van een specialist ouderengeneeskunde, komt in aanmerking voor deelname. Uiteindelijk proberen we in de provincie Utrecht 30 verpleeghuizen te vinden die willen deelnemen.

Emma Rademaker

Als PPO-coördinator voor de regio Utrecht heb ik met de meeste organisaties in onze regio contact gehad. Tot nu toe hebben acht verpleeghuizen hun intentie tot deelname uitgesproken. Ik help de deelnemende verpleeghuizen bij het uitvoeren van het onderzoek. De cliënten krijgen informatie en tekenen een toestemmingsverklaring. Op 1 tot 3 opvolgende dagen wordt bij de 40 cliënten een peri-anale swab afgenomen. De resultaten krijgt de behandelend specialist ouderengeneeskunde terug van het microbiologisch laboratorium. Indien eventueel een hoger dan verwachte prevalentie van de resistente darmbacteriën wordt gevonden kan het RZN ondersteunen bij de bestrijding hiervan. Bij twee verpleeghuizen hebben we eind juni de monsterafname verricht; de andere locaties volgen binnenkort.

Als u zich wil aanmelden en als u vragen of opmerkingen heeft over het PPO, kunt contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.
Email: e.rademaker-2@umcutrecht.nl of ppo-utrecht@umcutrecht.nl, telefoon: 088 756 92 42.

 

Op het moment van verschijning van deze nieuwsbrief zijn twee verpleeghuizen al bemonsterd. Zij vertellen kort over hun ervaringen.

Verpleeghuis Voorveldse Hof

Michiel van Schaffelaar, afdelingsmanager, vertelt over zijn ervaringen met het PPO. “Onze insteek bij dit onderzoek was dat we er alleen maar beter van konden worden. Emma heeft ons geholpen met de voorbereidingen, zodat er van extra werkdruk voor ons nauwelijks sprake was. De brief en informatiefolder die voor dit onderzoek zijn opgesteld, heb ik naar de contactpersonen van onze bewoners gestuurd, per post en per mail. Na het versturen van een herinnering hadden we al voldoende toestemmingsformulieren binnen om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Mijn ervaring is dat de informatie duidelijk is, want we hebben nagenoeg geen vragen ontvangen van de contactpersonen van onze bewoners.

De vaste verzorger van de bewoners heeft de monsterafname verricht tijdens het gebruikelijke zorgmoment. Hierdoor hebben onze bewoners geen ongemak ervaren. De tips die we vooraf hadden gekregen over het afnemen, konden we goed toepassen.

Dankzij dit onderzoek zijn al onze medewerkers weer extra alert op het zorgvuldig reinigen van bijvoorbeeld tillift en douchestoel.

Al onze bewoners hebben eigen sanitair en we stimuleren hen daarvan gebruik te maken in plaats van de gezamenlijke faciliteiten. Dit helpt om de hygiëne beter te waarborgen en verspreiding van bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen.”

 

Woonzorgcentrum Koningsbruggen

Renata Lindhout, groepsleider van twee van de vier woningen binnen Koningsbruggen, licht haar ervaringen toe. “Het werk voorafgaand aan het onderzoek zelf, namelijk het verkrijgen van toestemming bij de contactpersonen, heeft ons veel tijd gekost. Het versturen van alle informatie en de toestemmingsbrief bleek niet voldoende, dus hebben wij ook heel actief het merendeel van de 38 contactpersonen moeten nabellen om  aan voldoende deelnemende bewoners te komen.

De monsterafname leverde helemaal geen extra werkdruk op. Ook wij hebben de monsterafname tijdens het reguliere zorgmoment uitgevoerd, zodat dit zo min mogelijk belastend was voor onze bewoners.

Vooruitlopend op het PPO hebben we klinische lessen verzorgd over hygiënisch werken en antibioticaresistentie voor al onze medewerkers. Dankzij het onderzoek hebben we alle aspecten weer onder de aandacht gebracht en waar mogelijk aangescherpt.

Dankzij de ondersteuning door Emma, zowel vooraf, tijdens als na het onderzoek is alles vlot verlopen. Wij waarderen deze prettige samenwerking!”

Meer nieuws

Aanmelden ideeën voor nieuwe activiteiten

30 november 2022

Het zorgnetwerk is op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten die aansluiten bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee? Laat het ons dan weten!

> lees verder

Opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) start 10 januari

29 november 2022

Op 10 januari 2023 start weer een leergang van de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) aan de IP Academie. Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van IPA’s door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding.

> lees verder

Stuurgroep zoekt nieuw lid

28 november 2022

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht is per 1 januari 2023 op zoek naar een bestuurder met financieel-economische achtergrond om plaats te nemen in de Stuurgroep.

> lees verder