Punt Prevalentie Onderzoek (PPO): al 8 deelnemende verpleeghuizen

Geplaatst op: 5 juli 2018

Over het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen is weinig bekend, daarom wordt in opdracht van VWS in 300 verpleeghuizen onderzocht hoeveel cliënten drager zijn van resistente darmbacteriën. Het gaat hier om een steekproef, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van deze bacteriën bij 40 cliënten per verpleeghuis wordt bepaald. Met deze informatie kan antibioticaresistentie in de langdurige zorg gerichter worden aangepakt. Elk verpleeghuis waar minimaal 30 cliënten verblijven die onder de verantwoordelijkheid vallen van een specialist ouderengeneeskunde, komt in aanmerking voor deelname. Uiteindelijk proberen we in de provincie Utrecht 30 verpleeghuizen te vinden die willen deelnemen.

Emma Rademaker

Als PPO-coördinator voor de regio Utrecht heb ik met de meeste organisaties in onze regio contact gehad. Tot nu toe hebben acht verpleeghuizen hun intentie tot deelname uitgesproken. Ik help de deelnemende verpleeghuizen bij het uitvoeren van het onderzoek. De cliënten krijgen informatie en tekenen een toestemmingsverklaring. Op 1 tot 3 opvolgende dagen wordt bij de 40 cliënten een peri-anale swab afgenomen. De resultaten krijgt de behandelend specialist ouderengeneeskunde terug van het microbiologisch laboratorium. Indien eventueel een hoger dan verwachte prevalentie van de resistente darmbacteriën wordt gevonden kan het RZN ondersteunen bij de bestrijding hiervan. Bij twee verpleeghuizen hebben we eind juni de monsterafname verricht; de andere locaties volgen binnenkort.

Als u zich wil aanmelden en als u vragen of opmerkingen heeft over het PPO, kunt contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens.
Email: e.rademaker-2@umcutrecht.nl of ppo-utrecht@umcutrecht.nl, telefoon: 088 756 92 42.

 

Op het moment van verschijning van deze nieuwsbrief zijn twee verpleeghuizen al bemonsterd. Zij vertellen kort over hun ervaringen.

Verpleeghuis Voorveldse Hof

Michiel van Schaffelaar, afdelingsmanager, vertelt over zijn ervaringen met het PPO. “Onze insteek bij dit onderzoek was dat we er alleen maar beter van konden worden. Emma heeft ons geholpen met de voorbereidingen, zodat er van extra werkdruk voor ons nauwelijks sprake was. De brief en informatiefolder die voor dit onderzoek zijn opgesteld, heb ik naar de contactpersonen van onze bewoners gestuurd, per post en per mail. Na het versturen van een herinnering hadden we al voldoende toestemmingsformulieren binnen om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Mijn ervaring is dat de informatie duidelijk is, want we hebben nagenoeg geen vragen ontvangen van de contactpersonen van onze bewoners.

De vaste verzorger van de bewoners heeft de monsterafname verricht tijdens het gebruikelijke zorgmoment. Hierdoor hebben onze bewoners geen ongemak ervaren. De tips die we vooraf hadden gekregen over het afnemen, konden we goed toepassen.

Dankzij dit onderzoek zijn al onze medewerkers weer extra alert op het zorgvuldig reinigen van bijvoorbeeld tillift en douchestoel.

Al onze bewoners hebben eigen sanitair en we stimuleren hen daarvan gebruik te maken in plaats van de gezamenlijke faciliteiten. Dit helpt om de hygiëne beter te waarborgen en verspreiding van bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen.”

 

Woonzorgcentrum Koningsbruggen

Renata Lindhout, groepsleider van twee van de vier woningen binnen Koningsbruggen, licht haar ervaringen toe. “Het werk voorafgaand aan het onderzoek zelf, namelijk het verkrijgen van toestemming bij de contactpersonen, heeft ons veel tijd gekost. Het versturen van alle informatie en de toestemmingsbrief bleek niet voldoende, dus hebben wij ook heel actief het merendeel van de 38 contactpersonen moeten nabellen om  aan voldoende deelnemende bewoners te komen.

De monsterafname leverde helemaal geen extra werkdruk op. Ook wij hebben de monsterafname tijdens het reguliere zorgmoment uitgevoerd, zodat dit zo min mogelijk belastend was voor onze bewoners.

Vooruitlopend op het PPO hebben we klinische lessen verzorgd over hygiënisch werken en antibioticaresistentie voor al onze medewerkers. Dankzij het onderzoek hebben we alle aspecten weer onder de aandacht gebracht en waar mogelijk aangescherpt.

Dankzij de ondersteuning door Emma, zowel vooraf, tijdens als na het onderzoek is alles vlot verlopen. Wij waarderen deze prettige samenwerking!”

Meer nieuws

Infodemie

Kom naar de 31ste RIVM Transmissiedag infectieziekten

20 februari 2024

Op dinsdag 26 maart vindt de 31ste RIVM Transmissiedag infectieziekten plaats. Deze Transmissiedag gaat over ‘Infodemie, hoe bestrijd je dat?’. Dit is een overvloed aan informatie tijdens een ziekte-uitbraak, vaak vals of misleidend. Dit kan ervoor zorgen dat mensen verkeerde beslissingen nemen die hun gezondheid in gevaar brengen. Daarom wordt er dit jaar aandacht besteed aan de verspreiding van foute informatie tijdens ziekte-uitbraken.

> lees verder

Nieuwe collega voor communicatie

6 februari 2024

We zijn blij te kunnen melden dat we per januari 2024 een nieuw teamlid hebben! Daniëlle Vissers-Zuidgeest gaat ons ondersteunen op het gebied van communicatie. We hebben haar een aantal vragen gesteld.

> lees verder

Wat is het antibioticaverbruik in jouw verpleeghuis?

30 januari 2024

En hoe verhoudt zich dit tot andere verpleeghuizen? Krijg beter inzicht in het antibioticumgebruik in jouw verpleeghuis en het voorkomen van infecties. Meld je aan voor de antibioticamodule van SNIV.

> lees verder