Oproep: Ben jij verpleegkundige of verzorgende werkzaam in een verpleeghuisorganisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Geplaatst op: 13 oktober 2021

shutterstock_1245033115-895x298

Beste verzorgenden en verpleegkundigen,

Hoe verloopt het proces rondom de inzet van urinesticks? Neem jij zelf het initiatief hiertoe? Of gaat dit op verzoek van de arts? Tegen welke problemen loop jij aan bij de inzet van urinesticks? Wat is volgens jou de oplossing om de inzet van urinesticks te verbeteren, zodat onnodig antibioticagebruik wordt voorkomen?

Wil jij bijdragen aan minder onnodig antibioticagebruik in verpleeghuizen, en daarmee aan het tegengaan van antibioticaresistentie?

Het urineSTICKS project heeft als doel om in samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) de Verenso richtlijn ‘urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ verder te implementeren.

Waarom dit onderzoek?

We weten dat in het verpleeghuis een urineweginfectie (UWI) de meest voorkomende infectie is en dat antibiotica hiervoor vaak wordt voorgeschreven. Dit terwijl 1 op de 3 antibioticakuren voor UWI onnodig is. Antibiotica wordt vaak voorgeschreven vanwege aspecifieke klachten zoals verwardheid en agitatie, of vanwege een afwijkende urinestick. Dit is echter niet terecht.

In 2018 is er een nieuwe richtlijn ‘Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen’ uitgebracht voor artsen. Daarin staat dat de diagnose voor UWI niet gesteld kan worden op basis van aspecifieke klachten en dat een urinestick alleen gebruikt dient te worden om een UWI uit te sluiten, niet om een UWI áán te tonen. Urinesticks zijn bij verpleeghuis bewoners regelmatig afwijkend, ook als ze geen klachten hebben.

Een afwijkende urinestick zegt dus niet dat er sprake is van urineweginfectie.

In de praktijk nemen V&V vaak het initiatief om een urinestick in te zetten. In een eerder onderzoek (ANNA project) zijn V&V geschoold om hen zo meer te betrekken bij de implementatie van de nieuwe richtlijn. Uit de data van dit ANNA project kwam naar voren dat er nog verbetering mogelijk is in het inzetten van de urinestick.

Het is noodzakelijk eerst breed te onderzoeken hoe dit proces verloopt en waar verbetermogelijkheden zitten.

Wat houdt meedoen in?

  • Deelname aan een bijeenkomst (focus groep) met andere verpleegkundigen en verzorgenden. In de bijeenkomst komt het volgende aan bod: hoe verloopt het proces van de inzet van urinesticks? Waarom wordt de urinestick veelal onjuist gebruikt/ingezet? Waar in dit proces is er ruimte voor verbetermogelijkheden? Het resultaat van de bijeenkomst is de eerste versie van een met jullie ontwikkeld concept advies en (mogelijke) aanvullende ondersteunende materialen.
  • Het invullen van een enquête a.d.h.v. het concept advies.

Bij deelname wordt van jou een tijdsinvestering gevraagd van maximaal twee uur, verspreid over een periode van ongeveer drie maanden.

Wil je deelnemen of heb je vragen?

Wil jij ons helpen om met jouw praktijkkennis een passend advies te ontwikkelen?

Je kunt je aanmelding voor deelname aan de studie en je eventuele vragen sturen naar Kelly Paap (onderzoeker) via k.c.paap@amsterdamumc.nl. Alvast heel hartelijk dank!

Meer nieuws

Basisscholing infectiepreventie

16 augustus 2021

Het zorgnetwerk stimuleert organisaties om te investeren in kennis over infectiepreventie bij hun medewerkers.

> lees verder

Even voorstellen…. Anna-Febe Hartzuiker & Marleen van Gerven (Projectleiders)

13 augustus 2021

Wij zetten ons in om organisaties aan elkaar te verbinden en best practices te delen. Zo maken we gebruik van elkaars kennis en kunde en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.

> lees verder

Opleiding Infectiepreventie Adviseur (IPA); start 17 september!

12 augustus 2021

In september start de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA), aangeboden door de Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) in Utrecht.

> lees verder