Nieuwe collega infectiepreventie

Geplaatst op: 6 maart 2024

Nieuwe collega Nathalie

We hebben weer een nieuwe collega! Nathalie Veldhuizen is afgelopen maand aan de slag gegaan als deskundige infectiepreventie. Zij gaat, samen met onze projectleiders, organisaties in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg stimuleren en ondersteunen bij het inzetten van hygiëne- en infectiepreventie.

Stel je voor

Mijn naam is Nathalie Veldhuizen- Wagemaker. Ik ben deskundige infectiepreventie en in die hoedanigheid ook verbonden aan het programmabureau van het AMR Zorgnetwerk Utrecht. Recent ben ik begonnen als zelfstandig deskundige infectiepreventie binnen mijn eigen bedrijf Veldhuizen Hygiëne Advies, omdat ik mij meer bezig wil gaan houden met de langdurige gezondheidszorg, onderwijs en bedrijven binnen de schoonmaakbranche. De afgelopen jaren heb ik gewerkt als deskundige infectiepreventie binnen het infectiepreventieteam van het St. Antonius Ziekenhuis. In deze functie heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de VVT-instellingen (als extern adviseur), de facilitaire afdelingen, verschillende projecten zoals het herzien van het reinigings- en desinfectiebeleid, het opstellen van beleid omtrent corona en het leidinggeven aan het infectiepreventieteam. Ik heb een verpleegkundige achtergrond met werkervaring in het verpleeghuis, de thuiszorg en het ziekenhuis.

Waarom heb je voor deze rol gekozen?

Deze rol sluit heel mooi aan bij mijn wens om mij bezig te gaan houden met de langdurige zorg. Het is een gevarieerde functie waarbij ik met verschillende sectoren, organisaties en mensen in contact kom. Ik zie het als een uitdaging om, samen met de projectleiders van het AMR Zorgnetwerk en collega deskundigen infectiepreventie, meer aandacht te geven aan infectiepreventie in instellingen voor langdurige zorg / thuiszorg en daarbij organisatie overstijgend te werken.

Heb je naast deze rol bij AMR Zorgnetwerk Utrecht nog een andere functie?

De functie van deskundige infectiepreventie binnen het AMR Zorgnetwerk is voor gemiddeld 8 uur per week. Daarnaast ben ik beschikbaar voor eenmalige of langdurige opdrachten in de (langdurige) zorg en schoonmaakbranche. Voor meer informatie zie mijn website: www.veldhuizenhygieneadvies.nl

Wat vind jij belangrijk in je werk? Wat geeft jou energie?

Creativiteit in mijn vak vind ik belangrijk. Ik hou ervan om mensen te prikkelen en praktisch aan de slag te gaan. Ik vind het leuk om met veel verschillende partijen samen te werken en daarbij de spin in het web te zijn.

Wat is het (eerste) doel dat je wilt bereiken binnen je nieuwe rol?

De eerste periode zal ik mij met name focussen op het vergroten en verstevigen van het netwerk met zorginstellingen in de regio. Daarnaast wil ik met behulp van basismodules infectiepreventie organisaties stimuleren met hygiëne- en infectiepreventie aan de slag te gaan.

Wat is je favoriete manier om te starten met een werkdag of om te ontspannen na een lange werkdag?

Als ik opsta sta ik direct aan. Voor mijn geen koffie of sportactiviteit, ik ga het liefst direct aan de slag. Na een lange werkdag vind ik het heerlijk om te wandelen, een glas wijn te drinken met familie- en vrienden en een serie te kijken.

Meer informatie over Nathalie vind je op haar LinkedIn pagina. Je kunt Nathalie bereiken via n.veldhuizen@amrzorgnetwerkutrecht.nl.

Meer nieuws

Punt Prevalentie Onderzoek (PPO): al 8 deelnemende verpleeghuizen

5 juli 2018

Over het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen is weinig bekend, daarom wordt in opdracht van VWS in 300 verpleeghuizen onderzocht hoeveel cliënten drager zijn van resistente darmbacteriën. Het gaat hier om een steekproef, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van deze bacteriën bij 40 cliënten per verpleeghuis wordt bepaald. Met deze informatie kan antibioticaresistentie in…

> lees verder

Website live!

5 juli 2018

Na een intensieve voorbereiding de afgelopen maanden met tekstuele en redactionele bijdragen van verschillende betrokkenen is deze website op maandag 9 juli jl. live gegaan. Met elkaar vormen we het zorgnetwerk in onze regio. Een netwerk dat we opbouwen en verder vormgeven. Gezamenlijk werken we aan de elf taken die we van het ministerie van VWS hebben…

> lees verder

Nieuwsbrief # 1, december 2017

4 juli 2018

Nieuwsbrief december 2017

> lees verder