Nieuwe collega gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 21 maart 2024

Nieuwe collega Maartje

Goed nieuws! Wij mogen nog een nieuwe collega verwelkomen. Maartje Hanning is afgelopen maand aan de slag gegaan als projectleider gehandicaptenzorg. Zij gaat zich richten op infectiepreventie binnen de gehandicaptensector.

Stel je voor

Mijn naam is Maartje Hanning en vanaf 1 februari ben ik gestart bij het zorgnetwerk. Ik heb altijd al interesse gehad in de zorg. Vanwege deze interesse heb ik de keuze gemaakt voor mijn bachelor gezondheidswetenschappen en master zorgmanagement. Daarna heb ik gewerkt bij bureau HHM waarbij ik, als adviseur, me inzette om de zorg te verbeteren. Inmiddels ben ik alweer meer dan drie jaar werkzaam bij Bartiméus. Bij Bartiméus willen we ervoor zorgen dat alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Waarom heb je voor deze rol gekozen?

In deze rol zet ik mij nog breder in voor de gehandicaptenzorg en specifiek op het thema infectieziektepreventie. Ik vind het mooi om met collega instellingen samen te werken aan diverse onderwerpen, omdat ik denk dat we samen de knelpunten op de werkvloer nog beter kunnen wegnemen dan het allemaal als organisatie alleen uit te vinden.

Heb je naast deze rol bij AMR Zorgnetwerk Utrecht nog een andere functie?

Zoals hierboven gemeld ben ik werkzaam voor Bartiméus. Daar werk ik als beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid en houd ik mij ook bezig met het thema infectieziektepreventie. Naast dit thema richt ik mij bijvoorbeeld op het leren van incidenten en calamiteiten, de bedrijfshulpverleningsorganisatie, terreinveiligheid en diverse kwaliteitsonderwerpen.

Wat vind jij belangrijk in je werk? Wat geeft jou energie?

Het meest enthousiast word ik van samenwerken met collega’s aan het verbeteren van de zorg. Ik vind het belangrijk om hierbij de verbinding te maken tussen diverse belanghebbenden in het veld, zodat oplossingen gedragen worden en gezamenlijk tot stand komen. In de praktijk zie ik hoe mensen elkaar proberen te vinden, maar elkaar niet begrijpen doordat ze een verschillende taal spreken. Veelal vanuit hetzelfde belang (de cliënt), maar vanuit een verschillende invalshoek. In mijn werk wil ik graag hiertussen een brug slaan, waarbij ik het belangrijk vind dat de belangen van zowel cliënten, professionals als organisaties worden gehoord en gewogen. De effecten van mijn werk daadwerkelijk in de praktijk zien bij medewerkers en cliënten geeft mij het meeste voldoening.

Wat is het (eerste) doel dat je wilt bereiken binnen je nieuwe rol?

Binnen de gehandicaptensector krijgt infectiepreventie nog altijd niet de aandacht die het verdient. Ik hoop hieraan een bijdrage te kunnen leveren door medewerkers meer bewust te maken van het belang van infectieziektepreventie. Dit wil ik doen door het vergroten van hun kennis over dit onderwerp, zodat ze het kunnen toepassen in hun dagelijkse werk.

Wat is je favoriete manier om te starten met een werkdag of om te ontspannen na een lange werkdag?

Mijn dag begint vaak met een wandeling met de honden. Ik ontspan door te sporten (zoals sportklimmen), maar ook dingen ondernemen met mijn familie en vrienden.

Meer informatie over Maartje vind je op haar LinkedIn pagina. Je kunt Maartje bereiken via m.hanning@amrzorgnetwerkutrecht.nl.

Meer nieuws

Punt Prevalentie Onderzoek (PPO): al 8 deelnemende verpleeghuizen

5 juli 2018

Over het vóórkomen van resistente bacteriën in verpleeghuizen is weinig bekend, daarom wordt in opdracht van VWS in 300 verpleeghuizen onderzocht hoeveel cliënten drager zijn van resistente darmbacteriën. Het gaat hier om een steekproef, dat wil zeggen dat de aanwezigheid van deze bacteriën bij 40 cliënten per verpleeghuis wordt bepaald. Met deze informatie kan antibioticaresistentie in…

> lees verder

Website live!

5 juli 2018

Na een intensieve voorbereiding de afgelopen maanden met tekstuele en redactionele bijdragen van verschillende betrokkenen is deze website op maandag 9 juli jl. live gegaan. Met elkaar vormen we het zorgnetwerk in onze regio. Een netwerk dat we opbouwen en verder vormgeven. Gezamenlijk werken we aan de elf taken die we van het ministerie van VWS hebben…

> lees verder

Nieuwsbrief # 1, december 2017

4 juli 2018

Nieuwsbrief december 2017

> lees verder