Geslaagde Bijeenkomst Infectiepreventiebeleid voor kleine woonzorgcentra

Geplaatst op: 4 oktober 2023

Samen met ongeveer 25 deelnemers waren we te gast in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Zorgprofessionals van kleinschalige woonzorgcentra in de ouderen- en gehandicaptenzorg en hospices kregen vanuit verschillende invalshoeken handvatten aangereikt om infectiepreventiebeleid van hun organisaties te verbeteren.

Deskundigen infectiepreventie Marischka van der Jagt en Floor van Wijk van de GGD regio Utrecht spraken over het belang van infectiepreventie en de uitdagingen om dit goed te borgen in een kleine organisatie. Armilda Vos en Aline Doornenbal van woon-zorgcentrum Nieuw Boschzicht gaven daarna een presentatie over hun ervaringen met het verbeteren van infectiepreventiebeleid vanuit hun deelname aan het project ‘Samen Werken aan Infectiepreventie’. Ook werd besproken op welke manier het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht ondersteuning kan bieden en welke rol het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) van de GGD regio Utrecht hierin kan spelen.

Na afloop kon er nagepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Kortom, het was een geslaagde bijeenkomst!

 

Meer nieuws

Een leerzame WAAW 2023

29 november 2023

Het zit er weer op, de World AMR Awareness Week 2023! Samen met verschillende zorgprofessionals hebben de tien ABR Zorgnetwerken éxtra aandacht besteed aan antimicrobiële resistentie, waaronder antibioticaresistentie. We kijken terug op een geslaagde week!

> lees verder

Nieuwe e-learning over infectiepreventie in de verstandelijk gehandicaptenzorg

8 november 2023

Leer in een nieuwe e-learning hoe je infectieziekten bij cliënten en collega’s in de gehandicaptenzorg kunt voorkomen door hygiënisch te werken.

> lees verder

FTO Antibiotica-allergie

8 november 2023

Het zorgnetwerk biedt een nieuw FTO aan over antibiotica-allergie. Het doel is om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen.

> lees verder