FTO Antibiotica-allergie

Geplaatst op: 8 november 2023

Antibiotica

Het zorgnetwerk biedt een nieuw FTO aan over antibiotica-allergie. Het doel is om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen.

In patiëntendossiers van zowel huisartsen als ziekenhuizen, apotheken en verpleeghuizen zijn veel onterechte antibiotica-allergie registraties opgenomen. Dat wil zeggen dat er een allergie voor een bepaald antibioticum geregistreerd staat terwijl dit middel eigenlijk wel veilig en effectief toegediend zou kunnen worden. Dit is een probleem omdat deze foutieve registraties de behandelend arts dwingen te kiezen voor een tweede keus antibioticum. Een tweede keus antibioticum heeft vaak één of meerdere nadelen, zoals minder effectief, meer bijwerkingen, breder spectrum en/of hogere kosten. Het gebruik van deze middelen kan bovendien leiden tot meer antibioticaresistentie. Daarom is het zorgnetwerk in het voorjaar een project gestart om op regionaal niveau het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen.

Een belangrijk onderdeel van dit project is het FTO Antibiotica-allergie dat ontwikkeld is voor huisartsen en apothekers. Het FTO gaat in op de SWAB-richtlijn “Aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie” en geeft praktische handvatten om de inhoud toe te passen in de eerste lijn.

Het doel van het FTO is het maken van praktische werkafspraken over het registreren van bijwerkingen en allergieën en zo te voorkomen dat er nieuwe foutieve antibiotica-allergie labels toegekend worden. Ook kan de kennis gebruikt worden om bestaande antibiotica-allergie labels te herbeoordelen en op te schonen.

De eerste ervaring met het FTO zijn zeer goed: 95% van de deelnemers geeft aan dat ze na de scholing goed met de SWAB richtlijn aan de slag kunnen bij vermeende antibiotica-allergieën. Er is ook een handig zakkaartje beschikbaar om hen hierbij te helpen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitale omgeving waar huisartsen en apothekers die het FTO hebben gevolgd met de bij het project betrokken allergologen kunnen overleggen over twijfelgevallen.

Ben jij ook geïnteresseerd om met jouw FTO-groep met het onderwerp antibiotica-allergie aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.

Meer nieuws

Een leerzame WAAW 2023

29 november 2023

Het zit er weer op, de World AMR Awareness Week 2023! Samen met verschillende zorgprofessionals hebben de tien ABR Zorgnetwerken éxtra aandacht besteed aan antimicrobiële resistentie, waaronder antibioticaresistentie. We kijken terug op een geslaagde week!

> lees verder

Nieuwe e-learning over infectiepreventie in de verstandelijk gehandicaptenzorg

8 november 2023

Leer in een nieuwe e-learning hoe je infectieziekten bij cliënten en collega’s in de gehandicaptenzorg kunt voorkomen door hygiënisch te werken.

> lees verder

World AMR Awareness Week 2023

7 november 2023

Van 18 t/m 24 november vindt de World AMR Awareness Week 2023 plaats. In Nederland organiseren de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie diverse regionale en landelijke (online) activiteiten.

> lees verder