Een hygiëne audit in jouw organisatie?

Geplaatst op: 27 januari 2020

Het aanpakken van antibioticaresistentie en het voorkomen van infecties en overdracht van (resistente) micro-organismen begint bij een goede (basis)hygiëne. Daarom biedt het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (RZN ABR) 15 organisaties in maart de mogelijkheid om kosteloos een audit te laten uitvoeren op eigen locatie. Er is veel belangstelling, maar er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Wees er dus snel bij!

De audit in het kort, wat bieden wij:

 • De audit wordt uitgevoerd door een Deskundige Infectiepreventie*, inclusief rapportage met adviezen en een mondelinge nabespreking op locatie zelf.
 • Advies bij verbeterpunten die uit het verbeterplan naar voren komen
 • Nameting incl. rapport die jouw organisatie inzicht biedt in de verbeterde punten.
 • Een bedrag van €5000,- voor een instelling die financiële ondersteuning nodig heeft bij het implementeren van het verbeterplan (zie voor de voorwaarden het Stimuleringsfonds).

* dit kan ook de deskundige infectiepreventie zijn waarmee de organisatie al samenwerkt. Neem voor de voorwaarden contact op met ktahiri@ggdru.nl.

Voordelen van meedoen aan deze audit:

 • Kennisniveau m.b.t basis hygiëne verhogen binnen jouw organisatie.
 • Door adequate toepassing van infectiepreventiemaatregelen kunnen infecties voorkomen worden.
 • Cliënten wordt leed en ziekte bespaard, omdat het risico op infecties daalt.
 • De werklast van de medewerkers neemt af.
 • Het auditrapport dat jouw organisatie van het RZN-ABR ontvangt, kan je gebruiken om aan de inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd te tonen dat jouw organisatie het onderwerp Infectiepreventie serieus neemt en actief werkt aan de verbetering hiervan.

Wat verwachten wij van de organisatie?

 • Nieuwsgierigheid over waar jouw organisatie zich bevindt op het gebied van infectiepreventie.
 • Commitment om, indien nodig, te investeren in infectiepreventie. Jouw organisatie:
  • is bereid om tijd en mankracht beschikbaar te stellen.
  • is bereid om adviezen van de Deskundige Infectiepreventie op te volgen en uit te voeren, indien mogelijk.
  • is bereid om een verbeterplan op te stellen en te implementeren als er uit de audit (nulmeting) verbeterpunten naar voren komen.
  • is gemotiveerd om te veranderen en te verbeteren op gebied van hygiëne en infectiepreventie.
 • Als uit de nameting blijkt dat de verbeterpunten niet aangepakt zijn, zullen de kosten van de nameting bij de instelling zelf in rekening worden gebracht.

Geïnteresseerd?

Let op! Op dit moment hebben we voldoende aanmeldingen en is aanmelden niet mogelijk.

Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Kaltrina Tahiri: 06-53 75 92 53 of ktahiri@ggdru.nl.

 

Meer nieuws

Even voorstellen…. Forike Martens

17 december 2021

In de nieuwsbrief van december 2021 stelt Forike Martens zich voor. Zij zal zich bezig gaan houden met het opstellen van een risicoprofiel op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie voor de regio Utrecht.

> lees verder

Antibioticagebruik op de Spoedeisende Hulp

15 december 2021

Het SPACE project heeft als doel het antibioticagebruik bij sepsis op de Spoedeisende Hulp te verbeteren en standaardiseren.

> lees verder

Oproep: Ben jij verpleegkundige of verzorgende werkzaam in een verpleeghuisorganisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

3 december 2021

Het UrineSTICKS project wil inzicht krijgen in hoe het proces van urine sticken verloopt in verpleeghuizen. Daarom zijn wij op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden die willen meedoen aan een (online) bijeenkomst.

> lees verder