Een hygiëne audit in jouw organisatie?

Geplaatst op: 27 januari 2020

Het aanpakken van antibioticaresistentie en het voorkomen van infecties en overdracht van (resistente) micro-organismen begint bij een goede (basis)hygiëne. Daarom biedt het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie (RZN ABR) 15 organisaties in maart de mogelijkheid om kosteloos een audit te laten uitvoeren op eigen locatie. Er is veel belangstelling, maar er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Wees er dus snel bij!

De audit in het kort, wat bieden wij:

 • De audit wordt uitgevoerd door een Deskundige Infectiepreventie*, inclusief rapportage met adviezen en een mondelinge nabespreking op locatie zelf.
 • Advies bij verbeterpunten die uit het verbeterplan naar voren komen
 • Nameting incl. rapport die jouw organisatie inzicht biedt in de verbeterde punten.
 • Een bedrag van €5000,- voor een instelling die financiële ondersteuning nodig heeft bij het implementeren van het verbeterplan (zie voor de voorwaarden het Stimuleringsfonds).

* dit kan ook de deskundige infectiepreventie zijn waarmee de organisatie al samenwerkt. Neem voor de voorwaarden contact op met ktahiri@ggdru.nl.

Voordelen van meedoen aan deze audit:

 • Kennisniveau m.b.t basis hygiëne verhogen binnen jouw organisatie.
 • Door adequate toepassing van infectiepreventiemaatregelen kunnen infecties voorkomen worden.
 • Cliënten wordt leed en ziekte bespaard, omdat het risico op infecties daalt.
 • De werklast van de medewerkers neemt af.
 • Het auditrapport dat jouw organisatie van het RZN-ABR ontvangt, kan je gebruiken om aan de inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd te tonen dat jouw organisatie het onderwerp Infectiepreventie serieus neemt en actief werkt aan de verbetering hiervan.

Wat verwachten wij van de organisatie?

 • Nieuwsgierigheid over waar jouw organisatie zich bevindt op het gebied van infectiepreventie.
 • Commitment om, indien nodig, te investeren in infectiepreventie. Jouw organisatie:
  • is bereid om tijd en mankracht beschikbaar te stellen.
  • is bereid om adviezen van de Deskundige Infectiepreventie op te volgen en uit te voeren, indien mogelijk.
  • is bereid om een verbeterplan op te stellen en te implementeren als er uit de audit (nulmeting) verbeterpunten naar voren komen.
  • is gemotiveerd om te veranderen en te verbeteren op gebied van hygiëne en infectiepreventie.
 • Als uit de nameting blijkt dat de verbeterpunten niet aangepakt zijn, zullen de kosten van de nameting bij de instelling zelf in rekening worden gebracht.

Geïnteresseerd?

Let op! Op dit moment hebben we voldoende aanmeldingen en is aanmelden niet mogelijk.

Voor inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met Kaltrina Tahiri: 06-53 75 92 53 of ktahiri@ggdru.nl.

 

Meer nieuws

Tweede Netwerkbijeenkomst over Infectiepreventie in de Thuiszorg

22 juni 2022

Op woensdag 6 juli zal een tweede netwerkbijeenkomst voor de thuiszorg plaatsvinden. Deze digitale bijeenkomst heeft als thema BRMO en hoe daarmee om te gaan in de thuiszorg.

> lees verder

Nieuwe e-learning over antibioticaresistentie

22 juni 2022

Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van antibioticaresistentie en infecties? En hoe voorkom je het? Dat leer je in de nieuwe e-learning Antibioticaresistentie gemaakt door vier ABR zorgnetwerken samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

> lees verder

Digitalisering van de BRMO-status van patiënten

15 juni 2022

De tien regionale zorgnetwerken werken samen aan een landelijke project om ervoor te zorgen dat als een patiënt of cliënt drager is van een BRMO, dit ook in zijn/haar digitale dossier komt te staan.

> lees verder