Bijeenkomst IVVU Regionaal aanbod in het kader van infectiepreventie

Geplaatst op: 13 oktober 2021

Regionaal aanbod in het kader van infectiepreventie: kom alles te weten over MUIZ & Vouchers!

Door COVID-19 zijn we ons extra bewust hoe snel virussen en micro-organismen zich kunnen verspreiden door patiëntenstromen tussen en in zorginstellingen. De coronacrisis en de verschillende golven die we tot dusver hebben meegemaakt, maakt de urgentie zichtbaar dat infectiepreventie een belangrijk punt van aandacht is en enerzijds uitbraken moeten worden voorkomen en als dat niet lukt snel moeten worden gemeld, zodat verspreiding wordt voorkomen. Daarover gaat deze bijeenkomst.

GGD regio Utrecht is per 1 mei 2021 gestart met het uitrollen van het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bij zorginstellingen in de regio. MUIZ is een webapplicatie waarmee medewerkers van zorginstellingen eenvoudig en snel uitbraken op hun afdeling kunnen melden. De leden van de IVVU hebben daarover op 5 juli jl. een Infomail ontvangen. Naar aanleiding van de Infomail heeft de GGD gesprekken gevoerd met belangstellende organisaties en heeft een aantal organisaties zich inmiddels aangesloten bij MUIZ.

Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht heeft tot en met april 2023 als extra doel het bevorderen van de infectiepreventie bij zorgorganisaties in de ouderenzorg. Voor de zorgorganisaties is een programma opgezet om infectiepreventie te bevorderen. Op basis van de resultaten van een Quick Scan Infectiepreventie kan een instelling uit de regio Utrecht aanspraak maken op ondersteuning in de vorm van een voucher ter waarde van een vast bedrag om bijvoorbeeld de kosten van scholing voor medewerkers of ondersteuning door een deskundige infectiepreventie bij het uitvoeren van een audit of professionaliseren van een infectiepreventiecommissie te (helpen) dekken.

Doel van deze bijeenkomst: Informatie en ervaringen delen en vragen beantwoorden
De bijeenkomst voor leden van de IVVU is bedoeld om informatie en ervaringen te delen. Tijdens de bijeenkomst zal voldoende ruimte zijn om in gesprek te gaan over het aanbod van MUIZ en Vouchers.

Aanmelden: Aanmelden kan via dit formulierAanmelden kan tot en met 26 oktober 2021. Vragen ten behoeve van de bijeenkomst kunt u vermelden op het aanmeldingsformulier.

Kosten: Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Tijd: 13:30 – 16:30
Doelgroep: Medewerkers nauw betrokken bij infectiepreventie binnen ouderenzorg organisaties
Aanbieder: IVVU in samenwerking met GGD regio Utrecht & RZN ABR Utrecht

Meer nieuws

Tweede Netwerkbijeenkomst over Infectiepreventie in de Thuiszorg

22 juni 2022

Op woensdag 6 juli zal een tweede netwerkbijeenkomst voor de thuiszorg plaatsvinden. Deze digitale bijeenkomst heeft als thema BRMO en hoe daarmee om te gaan in de thuiszorg.

> lees verder

Nieuwe e-learning over antibioticaresistentie

22 juni 2022

Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van antibioticaresistentie en infecties? En hoe voorkom je het? Dat leer je in de nieuwe e-learning Antibioticaresistentie gemaakt door vier ABR zorgnetwerken samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

> lees verder

Digitalisering van de BRMO-status van patiënten

15 juni 2022

De tien regionale zorgnetwerken werken samen aan een landelijke project om ervoor te zorgen dat als een patiënt of cliënt drager is van een BRMO, dit ook in zijn/haar digitale dossier komt te staan.

> lees verder