Antibioticakuur afmaken of niet?

Geplaatst op: 28 november 2018

antibiotica-antibioticagebruik

Regelmatig wordt deze vraag gesteld, en het antwoord op de vraag is JA. Maar er valt veel te zeggen over het waarom, en het eerlijke antwoord is dat we het voor de meeste infecties niet goed weten.

Marc Bonten, Hoogleraar medische microbiologie, Division Laboratory and Pharmacy, Medische Microbiologie University Medical Center Utrecht, geeft een toelichting.

Wat doen antibiotica?

Het zijn hulpmiddelen voor onze eigen afweer. Bij een bacteriële infectie hebben we last van onze eigen afweer die de bacteriën bestrijdt; en daardoor hebben we koorts en pijn of hoesten we. Onze eigen afweer doodt bacteriën en antibiotica helpen daarbij, waarna de afweer de klus klaart. Hoe lang we die hulp van antibiotica nodig hebben verschilt per infectie, per bacterie en per mens. Voor de meeste infecties hebben we nooit vastgesteld wat de optimale duur van behandeling is en daarom hebben we een standaardduur (5, 7, 10 of 14 dagen). Omdat het ondoenlijk is om voor elk mens de optimale duur voor elke bacterie en voor elke infectie vast te stellen, is deze standaardduur het beste advies dat gegeven kan worden.

Gaat dat nog ooit veranderen?

Wellicht. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht om de optimale duur van behandeling voor een bepaalde infectie vast te stellen of dat we op basis van een testuitslag antibiotica kunnen stoppen. Zover is het echter nog niet. Daarom geldt nog steeds het advies om de antibioticakuur af te maken.

Meer nieuws

Tweede Netwerkbijeenkomst over Infectiepreventie in de Thuiszorg

22 juni 2022

Op woensdag 6 juli zal een tweede netwerkbijeenkomst voor de thuiszorg plaatsvinden. Deze digitale bijeenkomst heeft als thema BRMO en hoe daarmee om te gaan in de thuiszorg.

> lees verder

Nieuwe e-learning over antibioticaresistentie

22 juni 2022

Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van antibioticaresistentie en infecties? En hoe voorkom je het? Dat leer je in de nieuwe e-learning Antibioticaresistentie gemaakt door vier ABR zorgnetwerken samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

> lees verder

Digitalisering van de BRMO-status van patiënten

15 juni 2022

De tien regionale zorgnetwerken werken samen aan een landelijke project om ervoor te zorgen dat als een patiënt of cliënt drager is van een BRMO, dit ook in zijn/haar digitale dossier komt te staan.

> lees verder