Aanmelden ideeën voor nieuwe activiteiten

Geplaatst op: 30 november 2022

Handen

Het zorgnetwerk is op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten die aansluiten bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee? Laat het ons dan weten!

Binnen het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht werken zorgorganisaties uit de acute, langdurige en publieke gezondheidszorg samen om antibioticaresistentie te bestrijden. Dit doen we door ernaar te streven dat:

  • kennis en informatie laagdrempelig worden uitgewisseld;
  • infectiepreventie structureel geborgd is in zorgorganisaties in de eerste, tweede en derde lijn;
  • beschikbare antibiotica juist worden ingezet;
  • de regio voorbereid is op uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO); en
  • antibioticaresistentie en infectiepreventie op bestuurlijke agenda’s van zorgorganisaties staan.

Het regionale Risicoprofiel 2022 beschrijft de belangrijkste risico’s voor onze regio. En onderwerpen waarop activiteiten nodig zijn om deze risico’s te beheersen.

Heb jij een voorstel voor een activiteit die aansluit bij onze doelstellingen, en die kan starten vanaf mei 2023 of januari 2024? Laat het ons dan weten!

Aanmelden van een projectidee kan door middel van het invullen van dit korte formulier dat we graag vóór 1 januari 2023 via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl van je ontvangen. We ontvangen je idee ook graag als het nog in de conceptuele fase is en (nog) niet het volledige formulier ingevuld kan worden.

Alle ingediende voorstellen worden door het Regionaal Coördinatieteam RCT) in overweging genomen. We nemen na 10 januari 2023 contact op om de eventuele volgende stappen te bespreken.

Wil je voor het invullen van het formulier nog persoonlijk overleggen? Stem dan af met je contactpersoon binnen de Stuurgroep of het RCT. Of neem contact op met Rivka van Deijk van het programmabureau van het zorgnetwerk via 06-25 777 144 of rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Meer nieuws

Netwerkbijeenkomst ‘Gedragsverandering’ een succes

9 april 2024

Donderdag 4 april 2024 was het weer zover! De netwerkbijeenkomst voor infectiepreventiecommissieleden van verpleeghuizen in de regio Utrecht. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden in het bosrijke gebied bij Accolade Zorg – de Wijngaard in Bosch en Duin. We mochten veel bekende gezichten verwelkomen en daarnaast kennismaken met een aantal nieuwe gezichten.

> lees verder
Nieuwe collega Maartje

Nieuwe collega gehandicaptenzorg

21 maart 2024

Goed nieuws! Wij mogen nog een nieuwe collega verwelkomen. Maartje Hanning is afgelopen maand aan de slag gegaan als projectleider gehandicaptenzorg. Zij gaat zich richten op infectiepreventie binnen de gehandicaptensector.

> lees verder
Nieuwe collega Nathalie

Nieuwe collega infectiepreventie

6 maart 2024

We hebben weer een nieuwe collega! Nathalie Veldhuizen is afgelopen maand aan de slag gegaan als deskundige infectiepreventie. Zij gaat, samen met onze projectleiders, organisaties in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg stimuleren en ondersteunen bij het optimaliseren van de hygiëne- en infectiepreventie.

> lees verder