Aanmelden ideeën voor nieuwe activiteiten

Geplaatst op: 30 november 2022

Handen

Het zorgnetwerk is op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten die aansluiten bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee? Laat het ons dan weten!

Binnen het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht werken zorgorganisaties uit de acute, langdurige en publieke gezondheidszorg samen om antibioticaresistentie te bestrijden. Dit doen we door ernaar te streven dat:

  • kennis en informatie laagdrempelig worden uitgewisseld;
  • infectiepreventie structureel geborgd is in zorgorganisaties in de eerste, tweede en derde lijn;
  • beschikbare antibiotica juist worden ingezet;
  • de regio voorbereid is op uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO); en
  • antibioticaresistentie en infectiepreventie op bestuurlijke agenda’s van zorgorganisaties staan.

Het regionale Risicoprofiel 2022 beschrijft de belangrijkste risico’s voor onze regio. En onderwerpen waarop activiteiten nodig zijn om deze risico’s te beheersen.

Heb jij een voorstel voor een activiteit die aansluit bij onze doelstellingen, en die kan starten vanaf mei 2023 of januari 2024? Laat het ons dan weten!

Aanmelden van een projectidee kan door middel van het invullen van dit korte formulier dat we graag vóór 1 januari 2023 via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl van je ontvangen. We ontvangen je idee ook graag als het nog in de conceptuele fase is en (nog) niet het volledige formulier ingevuld kan worden.

Alle ingediende voorstellen worden door het Regionaal Coördinatieteam RCT) in overweging genomen. We nemen na 10 januari 2023 contact op om de eventuele volgende stappen te bespreken.

Wil je voor het invullen van het formulier nog persoonlijk overleggen? Stem dan af met je contactpersoon binnen de Stuurgroep of het RCT. Of neem contact op met Rivka van Deijk van het programmabureau van het zorgnetwerk via 06-25 777 144 of rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Meer nieuws

Landelijk programma Infectiepreventieweek 2023

4 april 2023

Van 22 t/m 26 mei 2023 organiseren de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie de Infectiepreventieweek 2023. Het landelijke programma is bekend: doe jij ook mee? Infectiepreventie doen we samen!

> lees verder

Succesvolle netwerkwerkbijeenkomst voor verpleeghuizen

4 april 2023

Op maandag 3 april organiseerden we een inspirerende netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals van verpleeghuizen uit de regio die lid zijn van de infectiepreventiecommissie van hun organisatie.

> lees verder

Infectiepreventieweek 22 t/m 26 mei 2023

1 maart 2023

Goede infectiepreventie redt levens! Daarom organiseren wij, in samenwerking met de andere regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie, van 22 t/m 26 mei 2023 de Infectiepreventieweek.

> lees verder