Aanmelden ideeën voor nieuwe activiteiten

Geplaatst op: 30 november 2022

Handen

Het zorgnetwerk is op zoek naar ideeën voor nieuwe activiteiten die aansluiten bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee? Laat het ons dan weten!

Binnen het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht werken zorgorganisaties uit de acute, langdurige en publieke gezondheidszorg samen om antibioticaresistentie te bestrijden. Dit doen we door ernaar te streven dat:

  • kennis en informatie laagdrempelig worden uitgewisseld;
  • infectiepreventie structureel geborgd is in zorgorganisaties in de eerste, tweede en derde lijn;
  • beschikbare antibiotica juist worden ingezet;
  • de regio voorbereid is op uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO); en
  • antibioticaresistentie en infectiepreventie op bestuurlijke agenda’s van zorgorganisaties staan.

Het regionale Risicoprofiel 2022 beschrijft de belangrijkste risico’s voor onze regio. En onderwerpen waarop activiteiten nodig zijn om deze risico’s te beheersen.

Heb jij een voorstel voor een activiteit die aansluit bij onze doelstellingen, en die kan starten vanaf mei 2023 of januari 2024? Laat het ons dan weten!

Aanmelden van een projectidee kan door middel van het invullen van dit korte formulier dat we graag vóór 1 januari 2023 via rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl van je ontvangen. We ontvangen je idee ook graag als het nog in de conceptuele fase is en (nog) niet het volledige formulier ingevuld kan worden.

Alle ingediende voorstellen worden door het Regionaal Coördinatieteam RCT) in overweging genomen. We nemen na 10 januari 2023 contact op om de eventuele volgende stappen te bespreken.

Wil je voor het invullen van het formulier nog persoonlijk overleggen? Stem dan af met je contactpersoon binnen de Stuurgroep of het RCT. Of neem contact op met Rivka van Deijk van het programmabureau van het zorgnetwerk via 06-25 777 144 of rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

Meer nieuws

Geslaagde netwerkbijeenkomst voor leden IP Commissie

14 december 2022

Op 15 november vond een geslaagde eerste netwerkbijeenkomst voor leden van de Infectiepreventie Commissie van verpleeghuizen uit onze regio plaats.

> lees verder

Even voorstellen… Jan Kluytmans

14 december 2022

In de nieuwsbrief van december 2022 vertelt Prof. Dr. Jan Kluytmans, arts-microbioloog en lid van de stuurgroep, ons over zijn rol en ambities in het zorgnetwerk.

> lees verder

Opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) start 10 januari

29 november 2022

Op 10 januari 2023 start weer een leergang van de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) aan de IP Academie. Het zorgnetwerk ondersteunt het opleiden van IPA’s door middel van een bijdrage in de kosten van de opleiding en het vergoeden van een coachingstraject aansluitend aan de opleiding.

> lees verder