Missie, uitgangspunten en organisatie

Missie

VWS en bestuurders uit de zorg hebben een gezamenlijke missie, die ook centraal staat in RZN ABR Utrecht:

Vermijdbare schade aan en sterfte van patiënten door infecties door resistente bacteriën moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Daartoe moet de verdere ontwikkeling en verspreiding van (multi-)resistentie zo veel mogelijk worden beheerst, zodat ook in de toekomst effectieve behandeling van infecties met antibiotica mogelijk blijft.

Uitgangspunten

  • Wij bevorderen en faciliteren een brede verankering van de werkzaamheden van het RZN ABR Utrecht binnen de betrokken werkvelden.
  • Wij verwachten dat alle relevante professionals participeren en dat beroepsgroepen dit faciliteren.
  • Wij werken met een ’coalition of the willing’.
  • Werkgroepen worden opgericht voor projecten met begin en einde; in principe worden zij niet geïnstitutionaliseerd.
  • Wij bevorderen het bottom-up ontwikkelen van projecten en ondersteunen de aanvragen voor additionele financiering bij VWS.
  • Activiteiten worden zo uitgevoerd dat een gedegen evaluatie van activiteiten mogelijk is.
  • Het RZN ABR is geen consortium voor onderzoek.

Organisatie

VWS belegt in Utrecht de opdracht om regionaal ABR te bestrijden en voorkomen bij het UMCU. De opdracht is vervolgens belegd bij de Stuurgroep en het Regionaal Coördinatieteam van het zorgnetwerk. Professionals in het netwerk hebben te maken met een grote diversiteit aan taken en onderwerpen die om aandacht ‘strijden’. Om die reden werken wij met contactpersonen per instelling/organisatie. Deze contactpersonen vormen samen de Algemene Vergadering van het RZN ABR Utrecht en zij zijn belangrijk voor draagvlak en kennis. De werkzaamheden worden uitgevoerd in werkgroepen en in het Regionaal Overleg AMR/ABS wat recent gestart is. Meer informatie hierover vindt u bij Onze Activiteiten.

 

 

Blijf op de hoogte