Huisartsenzorg
Urineweginfecties

Home » Huisartsenzorg » Urineweginfecties

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. Regelmatig is de diagnose urineweginfectie echter onterecht en anitbioticagebruik onnodig. Het zorgnetwerk ontwikkelt een nascholing voor doktersassistenten gericht op het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek.

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende reden voor het voorschrijven van antibiotica door huisartsen. De NHG-standaard raadt het verrichten van urineonderzoek aan bij een klinisch vermoeden van een urineweginfectie. In de praktijk zien we echter dat urineonderzoek regelmatig onnodig wordt ingezet. Bijvoorbeeld bij patiënten met vaginale, buik- of mictieklachten die atypisch zijn voor een urineweginfectie. Of bij patiënten met een verblijfskatheter, of kwetsbare ouderen met aspecifieke klachten zoals verwardheid en malaise.

De rol van de doktersassistent

De doktersassistent speelt hierin een belangrijke rol. Zij is vaak degene die de patiënt vraagt urine in te leveren. Een afwijkende uitslag leidt vervolgens gemakkelijk tot het voorschrijven van antibiotica, terwijl de diagnose urineweginfectie niet altijd klopt.

Een afwijkende urine of urineweginfectie?

Een afwijkende urine is niet hetzelfde als een urineweginfectie. De aanwezigheid van bacteriën in de urine zonder dat deze klachten veroorzaken (asymptomatische bacteriurie) komt - zeker bij ouderen - veel voor en behoeft geen behandeling, maar zal wel leiden tot een afwijkend urineonderzoek.

Nascholing voor doktersassistenten

Door doktersassistenten beter op te leiden in het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek, kunnen we het aantal onterechte diagnoses urineweginfectie terugdringen. Het zorgnetwerk is daarom bezig een nascholing te ontwikkelen voor doktersassistenten. We verwachten dat deze nascholing in de loop van 2022 online komt te staan. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Nascholing voor huisartsen

Voor huisartsen is er al een nascholing beschikbaar over dit onderwerp bij het NHG. Deze is gratis te volgen en vind je hier (je moet vóórdat je op deze link klinkt ingelogd zijn op de website van het NHG).

Vragen?

Heb je opmerkingen of wil je meer weten over wat het zorgnetwerk voor jouw huisartsenpraktijk kan betekenen? Neem dan contact op met Lieselotte Koevoets.

_Lieselotte Koevoets