Huisartsen

Huisartsen

De huisartsen in onze regio hebben er voor gekozen om niet met contactpersonen, maar met een klankbordgroep te werken. De Landelijke Huisartsen Vereniging Midden Nederland (LHV-MN) heeft aangegeven op verzoek van deze klankbordgroep regionale verspreiding van informatie te willen verzorgen. NB. Vanwege nieuwe wet-en regelgeving op het gebied van privacy wordt nog bekeken op welke manier u in contact kunt komen met betrokken huisartsen in de regio.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Gezocht: 1ste en 2de jaars huisartsen of specialisten ouderengeneeskunde in opleiding

Wil jij ook meer leren over infectieziekten en het gebruik van antimicrobiële middelen? Test en vergroot je kennis dan nu door onze game DiagnostiGo te spelen en help mee het onderwijs van jouw opleiding te verbeteren!
Door het spelen van virtuele patiëntencasus met de game DiagnostiGo train je het diagnosticeren van patiënten met een differentiaal diagnose van infectieziekten en vergroot je je kennis over antibioticagebruik. Om te onderzoeken op welk moment en op welke manier de game het beste binnen jouw opleiding ingezet kan worden, vragen wij je na het spelen van de game een online enquête in te vullen over jouw ervaringen met het huidige onderwijs en het spelen van de game. Voor meer informatie en om je aan te melden voor het onderzoek mail je naar Paula van Ooik, arts-onderzoeker, via p.c.vanooik-2@umcutrecht.nl.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Patiënten informatie over antibioticaresistentie of BRMO vindt u op:

https://www.thuisarts.nl/antibiotica/ik-wil-meer-weten-over-antibiotica-en-resistentie

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-brmo

 

Moeten er aanvullende maatregelen genomen worden bij alle BRMO-positieve personen?

Er moeten alleen aanvullende maatregelen worden genomen wanneer er sprake is van direct zorgcontact met of het reinigen/desinfecteren toilet/wasgelegenheid van een CPE-positieve of -verdachte persoon. Bij personen met andere BRMO’s besproken in deze richtlijn zijn de algemene voorzorgsmaatregelen voldoende.

Dit houdt in dat U beschermingsmiddelen moet gebruiken als er contact is met bloed of ander lichaamsvocht, secreta en excreta, slijmvliezen, niet-intacte huid of materialen die (mogelijk) besmet zijn. Dan worden aanvullende maatregelen geadviseerd zoals handschoenen, gezichtsbeschermers en disposable beschermende kleding.

Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn BRMO:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/brmo

òf de WIP-richtlijn Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) met gedetailleerde informatie (voor ziekenhuizen):

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa

Zie tevens de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk:

https://www.nhg.org/themas/publicaties/infectiepreventief-handelen-specifieke-situaties-de-praktijk#mrsa

 

Antibioticabeleid bij MRSA/BRMO

Indien U specifieke vragen heeft over het antibioticabeleid bij een patiënt waarbij er sprake is van een BRMO, dan kunt U het beste overleggen met de medisch microbioloog of de internist-infectioloog.

MRSA is het enige multiresistente micro-organisme waarvoor momenteel een eradicatiebehandeling beschikbaar is. Zie hiervoor:

https://www.swab.nl/swab/cms3.nsf/uploads/290B50293C284FAFC12579BF0033ECDF/$FILE/SwabrichtlijnMRSAherziening%2015022012.pdf

Er staat ook enige informatie in de NHG-standaard bacteriele huidinfecties:

https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/bacteriele-huidinfecties

De polikliniek infectie preventie van het UMCU heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van MRSA. Zie hiervoor:

https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Infectiepreventie

 

Transmurale werkafspraken in de regio

FMCC werkafspraken over BRMO in de regio Amersfoort. Zie hiervoor:

http://www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl/werkafspraken

Aanvullende informatie over antibioticaresistentie is te vinden op de website van het RIVM:

https://www.rivm.nl/Overzicht/Antibioticaresistentie

 

Blijf op de hoogte